Medzinárodná kvalifikácia DipIFR je vhodná pre profesionálnych účtovníkov, audítorov alebo tých, ktorí pracujú vo financiách a controllingu, potrebujú vedieť aplikovať štandardy IFRS a zároveň by radi získali medzinárodnú kvalifikáciu v tejto oblasti.

IFRS sú štandardy nariadené vo viac ako 100 krajinách po celom svete. Všetky zaradené krajiny v rámci Európskej Únie, vrátane Slovenskej republiky, musia pripravovať konsolidované závierky, ktoré sú v súlade s IFRS.

DipIFR je medzinárodná kvalifikácia vyvinutá účtovníckou asociáciou ACCA – globálna organizácia pre profesionálnych účtovníkov má viac ako 200 000 kvalifikovaných členov a 486 000 študentov po celom svete.

Ciele kurzu

Kurz je tvorený na získanie vedomostí a pochopenie IFRS. Naučíte sa ako ich aplikovať, ako aj to, z akých princípov a koncepcií vychádzajú.

Po dokončení DipIFR by kandidáti mali byť schopní:

  • pochopiť, vysvetliť a aplikovať IASB Koncepčný rámec pre finančné výkazníctvo.
  • aplikovať relevantné štandardy na kľúčové časti finančných výkazov.
  • identifikovať a aplikovať požiadavku zverejnenia pre firmy vo finančných výkazoch a poznámkach.
  • pripraviť konsolidovanú účtovnú závierku (okrem skupinových výkazov cash-flow) vrátane dcérskych účtovných jednotiek, spoločných a pridružených podnikov.

Príprava na kvalifikáciu zahŕňa rozsiahly kurz rozdelený na štyri časti, “mock” skúšku a reálnu skúšku.

Skúška trvá 3 hod 15 min a treba dosiahnuť aspoň 50% bodov.

Pre koho je kvalifikácia určená?

DipIFR je vhodná aj pre tých, ktorí predtým neboli registrovaní ako ACCA študenti.
Vstupné požiadavky na DipIFR zahŕňajú:

  • Dva roky relevantnej účtovníckej praxe a titul z vysokej školy, ktorá v sylaboch pokrýva predmety ACCA F1-F4 alebo
  • Dva roky relevantnej účtovníckej praxe a certifikát ACCA z International Financial Reporting alebo
  • Tri roky relevantnej účtovníckej praxe alebo
  • Titul ACCA

Ako dlho trvá štúdium?

DipIFR skúška sa organizuje dvakrát ročne v júni a decembri. Školenia na júnovú skúšku začínajú v marci, školenia na decembrovú skúšku začínajú v septembri.

Študijné materiály

V KPMG Business Institute používame výlučne materiály BPP Learning Media, ktoré majú štatút Approved Content od ACCA.

Termíny kurzov

Aktuálne termíny

Jeseň 2024

Časť I.: 25.-27.9.2024

Časť II.: 16.-18.10.2024

Časť III.: 12.-13.11.2024

Časť IV.: 25.-27.11.2024

 

Účastnícky poplatok

Jeseň 2024

1490 € bez DPH / osoba

Registračný poplatok  –  89 GBP

Poplatok za skúšku    – 142 GBP

Zoznam štandardov na DipIFR skúšku

IAS 1 Presentation of Financial Statements
IAS 2 Inventories
IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
IAS 10 Events After the Reporting Period
IAS 12 Income Taxes
IAS 16 Property, Plant and Equipment
IAS 19 Employee Benefits
IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
IAS 21 The Effects of Change in Foreign Exchange Rates
IAS 23 Borrowing Costs
IAS 24 Related Party Disclosures
IAS 27 Separate Financial Statements
IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures
IAS 32 Financial Instruments: Presentation
IAS 33 Earnings per Share
IAS 36 Impairment of Assets
IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
IAS 38 Intangible Assets
IAS 40 Investment Property
IAS 41 Agriculture
IFRS 1 First-Time Adoption of International Financial Reporting Standards
IFRS 2 Share-based Payment
IFRS 3 Business Combinations
IFRS 5 Non-current Assets Held for sale and Discontinued Operations
IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
IFRS 7 Financial Instruments: Disclosure
IFRS 8 Operating Segments
IFRS 9 Financial Instruments
IFRS 10 Consolidated Financial Statements
IFRS 11 Joint Arrangements
IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
IFRS 13 Fair Value Measurement
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
IFRS 16 Leases
IFRS for Small and Medium Sized Entities
The Conceptual Framework for Financial Reporting

Témy, ktoré nie sú súčasťou skúšky

Komplexné skupiny vrátane „poddcérskych“ spoločností patriacich dcérskej spoločnosti a zahraničných dcérskych spoločností
Získanie kontroly nad dcérskou spoločnosťou v krokoch, čiastočný predaj spoločnosti, zmeny v štruktúre skupiny
Účtovná závierka bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií
Účtovná závierka organizačných zložiek a partnerships
Zostavenie výkazu peňažných tokov
Ocenenie spoločnosti a akcií
Reorganizačné schémy
Pripravované štandardy, ktoré ešte nie sú vydané (exposure draft a discussion papers)
Zamestnanecké požitky pri viacerých zamestnávateľoch
Perspektíva verejného sektora
Vykazovanie v ekonomikách, kde je hyperinflácia
Share-based payments s možnosťou vyplatenia v hotovosti

Lektori
Tatiana Hargašová
Director
Head of KPMG Business Institute
Vladimír Kundrák
Assistant Manager
KPMG Business Institute
Program

08.45 – 09.00 registrácia
09.00 – 12.00 kurz
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.30 kurz

Jazyk

anglický

V poplatku je zahrnuté

11 dní štrukturovanej výučby (9:00 – 16:30),
teória vysvetlená na množstve príkladov, minulých skúškových testoch, diskusii,
BPP Learning Media študijné materiály,
opravená “mock” skúška s komentármi,
podpora lektora,
asistencia pri registrácii na skúšku

Povedali ste o nás

“Very good explanation and communication about the topics. Also friendly approach.”

“Everything was great, explanation was clear and the teacher was able to explain all the topics perfectly.”

“I highly recommend the training, it is very useful for me in work.”

“Probably the best training I had so far :)”

“I was satisfied with everything. Tatiana is expert in the topics and also in teaching.”

Viac informácií

Monika Súkenníková
msukennikova@kpmg.sk
+421 903907016

KPMG

Načítavam...

KPMG

Odosielam...

Registračný formulár Registration Form

Vyplnením formulára sa prihlasujete na školenie alebo skúšku. Potvrdenie registrácie dostanete automaticky e-mailom.

By filling of this form you are registering for the course or exam. You will receive confirmation of registration by e-mail.