FIA predstavuje základnú, medzinárodne uznávanú účtovnícku kvalifikáciu, ktorú zostavila asociácia ACCA. Je vynikajúcim štartovacím bodom pre budúce štúdium ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

FIA je vhodná pre začiatočníkov v oblasti účtovníctva alebo pracovníkov v oblasti financií, ktorí nemajú predchádzajúce účtovnícke vzdelanie. Taktiež je vhodná pre ľudí, ktorí majú skúsenosti so slovenskými účtovnými predpismi a potrebujú pre svoju pracovnú pozíciu medzinárodné účtovné štandardy a znalosť odborného anglického jazyka.

FIA sa dá začať štúdiom práve tej úrovne, ktorá najlepšie zodpovedá predchádzajúcim skúsenostiam a znalostiam. Avšak, odporúča sa začínať štúdiom Introductory úrovne, najmä ak nemáte predchádzajúce vzdelanie v oblasti financií alebo pokiaľ ste neštudovali predtým v anglickom jazyku.

FIA je vynikajúcim štartovacím bodom pre budúce štúdium ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

V KPMG Business Institute poskytujeme kompletnú ponuku služieb a podpory od registrácie, cez študijné materiály, odborné vzdelanie až po skúšky.

KPMG Business Institute je licencovaným poskytovateľom CBE “on-demand”. Ponúkame u nás možnosť zložiť sedem skúšok z kvalifikácie FIA (FA1, MA1, FA2, MA2, FBT, FFA, FMA) a štyri skúšky z kvalifikácie ACCA (BT, MA, FA, LW-ENG alebo LW-GLO). Registračný formulár s termínami CBE nájdete nižšie.

 

Pre aké zamestnanie je FIA vhodná?

S touto kvalifikáciou môžete vykonávať rôzne povolania v oblasti účtovníctva v malých a stredných podnikoch, ako aj centrách zdieľaných služieb. Po zložení skúšok budete mať prehľad o finančnom a manažérskom účtovníctve.

Ako dlho trvá štúdium?

Od zloženia prvej skúšky až po úroveň najvyšších skúšok sa dá štúdium zvládnuť v priebehu jedného roka, v závislosti od tempa, ktoré zvolíte. Na štúdium totiž nie je žiaden časový limit.

Obvykle študenti plánujú jednu FIA úroveň za rok. Podľa úrovne skúseností a znalostí môžete začať aj s Diploma level a ukončiť štúdium počas jedného roku.

Počas štúdia po zvládnutí jednotlivých úrovní štúdia získavate príslušné diplomy a certifikáty ako doklad.

Skúšky

Skúšky – Computer Based Exams (CBE) nasledujú po dokončení každého predmetu. Skúšky sa konajú priebežne počas celého roka v licencovanom CBE centre, trvajú dve hodiny a výsledok dostanete hneď po skončení. Registračný formulár s termínami CBE nájdete nižšie. K skúške je potrebné registračné ACCA číslo a občiansky preukaz.

Pred zložením tej prvej je potrebná registrácia v asociácii ACCA ako FIA študent, ktorá zahŕňa vstupný poplatok. S administráciou registrácie do ACCA Vám radi poradíme a pomôžeme.

Etický modul – „Foundations in Professionalism“

„Foundations in Professionalism“ je online interakívny etický modul, ktorý zaujímavým spôsobom vysvetľuje, čo znamená pracovať profesionálne a eticky.
Na získanie certifikátu alebo diplomu je potrebné etický modul v priebehu štúdia absolvovať, či už pred dokončením jednotlivých skúšok alebo po dokončení. Modul stačí absolvovať iba raz, bez ohľadu na to, koľko úrovní skúšok ste už dosiahli.

Študijné materiály

Na každý predmet používame výlučne materiály BPP Learning Media, ktoré majú štatút Approved Content od ACCA. Počas kurzu používame BPP Course Notes, ktoré obsahujú teóriu a ilustračné príklady a BPP Practice and Revision Kit, kde je na každú tému množstvo príkladov na precvičenie.

Výnimky

Môžete získať výnimky na niektoré predmety na základe vášho predchádzajúceho vysokoškolského štúdia v danej oblasti na akreditovanej vysokej škole. Ak chcete získať certifikát alebo diplom, je potrebné zložiť aspoň jednu skúšku danej úrovne a Etický modul.

Poplatky

Poplatky za skúšky

CBE skúšky prebiehajú pravidelne v našom CBE centre.

ÚroveňPredmetyPoplatok v EUR
bez DPH*
Poplatok v EUR
s DPH*
IntroductoryFA1, MA1
106
127,20
IntermediateFA2, MA2
106
118,80
DiplomaFBT, FMA, FFA
128
153,60
ÚroveňPredmetyPoplatok v EUR
bez DPH*
Poplatok v EUR
s DPH*
ACCA knowledge examsBT (F1), MA (F2),
FA (F3)
128
153,60
ACCA skills examsLW (F4) - GLO
151
181,20

*Poplatky za skúšku sú pre absolventov školenia daného predmetu v Business Institute. Ak by ste sa chceli zúčastniť skúšky bez absolvovania štúdia u nás, budeme účtovať administratívny poplatok vo výške 30 EUR bez DPH.

Poplatky do ACCA

Typ poplatkuPoplatok v EUR*
Registračný poplatok (Registration fee)104
Ročný poplatok (Subscription fee)157

*Výška poplatku sa upravuje podľa aktuálneho cenníka ACCA.

ACCA kontakt

Doplňujúce informácie o kvalifikáciách ACCA – Foundations in Accountancy môžete získať aj priamo na stránkach ACCA, alebo v sekcii pre študentov:

www.accaglobal.com/gb/en/student.html

V prípade otázok môžete ACCA kontaktovať na:

ACCA Connect
110 Queen Street
Glasgow G1 3BX
United Kingdom
T: +44 (0)141 582 2000
E: info@accaglobal.com

Lektori
Tatiana Hargašová
Director
Head of KPMG Business Institute
Vladimír Kundrák
Assistant Manager
KPMG Business Institute
Juraj Chrenko
Juraj Chrenko
Lecturer
Program

09.00 – 12.00 kurz
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.30 kurz

Jazyk

anglický

V poplatku je zahrnuté

2-5 dní (podľa predmetu) štrukturovanej výučby (9:00 – 16:30)
teória vysvetlená na množstve príkladov, minulých skúškových testoch, diskusii
BPP Learning Media študijné materiály
opravená “mock” skúška s komentármi
podpora lektora
asistencia pri registrácii do ACCA

Viac informácií

Monika Súkenníková
msukennikova@kpmg.sk
+421 903907016

Kurzy – štruktúra, termíny a poplatky

Úroveň „Introductory“ – ACCA Diploma in Financial and Management Accounting

OznačenieNázov kurzuRozsah kurzuTermín kurzu
FA1Recording Financial Transactions2 dni24. - 25.10. 2024
MA1Management Information2 dni18. - 19.11. 2024

Úroveň „Intermediate“ – ACCA Diploma in Financial and Management Accounting

OznačenieNázov kurzuRozsah kurzuTermín kurzu
FA2Maintaining Financial Records3 dni13. - 15.11.2024
MA2Managing Costs and Finance3 dni11. - 13.12.2024

ÚroveňDiploma“ – ACCA Diploma in Accounting and Business

OznačenieNázov kurzuRozsah kurzuTermín kurzu
FFAFinancial Accounting5 dní17. - 18. + 21. - 23.10. 2024
FMAManagement Accounting5 dní20. - 22. + 25. - 26.11. 2024
FBTBusiness and Technology3 dni15. - 17.01. 2025

*Poplatok za kurz obsahuje materiály Course Notes a Practice and Revision Kit.

KPMG

Načítavam...

KPMG

Odosielam...

Registračný formulár Registration Form

Vyplnením formulára sa prihlasujete na školenie alebo skúšku. Potvrdenie registrácie dostanete automaticky e-mailom.

By filling of this form you are registering for the course or exam. You will receive confirmation of registration by e-mail.