Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute
Tatiana Hargašová

Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute

Tatiana je zodpovedná za KPMG Business Institute, ktorý zastrešuje odborné semináre a školenia na medzinárodné kvalifikácie pre klientov. Takisto je aj lektorkou, ktorá sa zameriava na finančné účtovníctvo (IFRS), manažérske účtovníctvo a osobnostný rozvoj. Tatiana sa vrátila do KPMG po vyše 12 rokoch, počas ktorých najskôr viedla slovenskú pobočku BPP Professional Education a potom vlastnú vzdelávaciu spoločnosť. Po štúdiu matematiky a manažmentu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského pracovala ako audítorka v KPMG na oddelení Financial Services. Je členkou v organizácii ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) od roku 2005.

Vladimír Kundrák

Assistant Manager
KPMG Business Institute
Vladimír Kundrák

Vladimír Kundrák

Assistant Manager
KPMG Business Institute

Vladimír pracuje v KPMG od roku 2010. V rokoch 2012 až 2018 viedol tímy na štatutárnych auditoch najmä bánk a finančných inštitúcií, ale aj komerčných spoločností. V tomto období sa zúčastnil aj na projektoch preskúmania kvality aktív, či projekte implementácie nového IFRS štandardu vo významných slovenských bankách.

Od roku 2018 pracoval na projektoch v rámci tímu Talent Solutions, kde zastával účtovné, kontrolingové a projektové role pre veľké nadnárodné spoločnosti.

Vladimír je členom ACCA od roku 2015.

Poskytuje školenia z oblasti finančného a manažérskeho účtovníctva a simulácie biznisu.

Michal Maxim

Associate Partner
Audit and ESG Assurance
Michal Maxim

Michal Maxim

Associate Partner
Audit and ESG Assurance

Michal pracuje v KPMG od roku 2002. V rokoch 2008 a 2009 pôsobil v KPMG v Hong Kongu, kde sa venoval oceňovaniu derivátov a ostatných finančných nástrojov. Má rozsiahle skúsenosti s auditom bánk a ostatných finančných inštitúcií, s poradenskými službami v oblasti oceňovania finančných nástrojov ako aj spoločností a due diligence. Poskytoval tiež školenia z oblasti finančných nástrojov, ich oceňovania, účtovania a vykazovania pre viaceré spoločnosti z finančného, výrobného aj verejného sektora. Michal je registrovaný slovenský štatutárny audítor a je členom ACCA.

Peter Nemečkay

Executive Director
Accounting and ESG Advisory
Peter Nemečkay

Peter Nemečkay

Executive Director
Accounting and ESG Advisory

Peter pracuje v KPMG od roku 2001, aktuálne na pozícii Výkonný riaditeľ na oddelení auditu a ako sektorový líder pre Automobilový priemysel. V rokoch 2006 a 2007 pôsobil v KPMG v Zürichu, kde sa venoval službám transakčného poradenstva. Má rozsiahle skúsenosti s auditom veľkých komerčných spoločností, so službami účtovného poradenstva ako aj due diligence. Medzi jeho klientov patria významné spoločnosti z rôznych odvetví najmä z automobilového sektoru, telekomunikácii, energetiky, strojárskej výroby a IT.

Peter poskytoval tiež školenia ohľadom IFRS štandardov pre klientov v oblasti výrobného sektora. Je registrovaný slovenský štatutárny audítor a členom ACCA.

Michal Poštrk

Lecturer

Michal pracoval v KPMG od roku 2004 ako audítor. V rokoch 2006 až 2008 bol súčasťou nadnárodného auditového tímu pôsobiaceho v Ruskej federácii, Ukrajine, Chorvátsku, Srbsku a Slovinsku. Má rozsiahle skúsenosti s auditom veľkých komerčných spoločností a koncernov s účasťou štátu, vrátane štatutárnych auditov účtovnej závierky na základe slovenských právnych predpisov, ako aj auditov skupinových balíkov.

Michal poskytuje školenia z oblasti finančného a manažérskeho účtovníctva, IFRS a audítorských postupov. Michal je členom ACCA.

Petronela Lakatošová

Lecturer

Petra nastúpila do KPMG Slovakia v roku 2005 na oddelenie auditu. Pracovala ako asistent audítora na zákazkách finančného auditu obchodných spoločností (slovenské GAAP a IFRS) pôsobiacich na slovenskom trhu. V rámci auditu taktiež vykonávala hodnotenia rizika SOX a kontroly.

V roku 2013 prešla na oddelenie Risk & Compliance, aby pomáhala s konsolidáciou podnikateľských subjektov a prezentáciou účtovnej závierky. Od roku 2019 pracovala na projektoch v rámci tímu Talent Solutions. Pracovala na projektoch účtovného poradenstva, kde mala na starosti konsolidačný proces komplexných skupín spoločností. Tiež dohliadala na prácu mladších členov tímu v Centre digitálneho auditu KPMG a pomáhala pri vytváraní nového súboru kontrol pre interné postupy KYC v súlade s metodikou KPMG.

Je členkou ACCA od roku 2017. Ako lektorka sa zameriava na finančné účtovníctvo a simuláciu biznisu.