Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute
Tatiana Hargašová

Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute

Tatiana je zodpovedná za KPMG Business Institute, ktorý zastrešuje odborné semináre a školenia na medzinárodné kvalifikácie pre klientov. Takisto je aj lektorkou, ktorá sa zameriava na finančné účtovníctvo (IFRS), manažérske účtovníctvo a osobnostný rozvoj. Tatiana sa vrátila do KPMG po vyše 12 rokoch, počas ktorých najskôr viedla slovenskú pobočku BPP Professional Education a potom vlastnú vzdelávaciu spoločnosť. Po štúdiu matematiky a manažmentu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského pracovala ako audítorka v KPMG na oddelení Financial Services. Je členkou v organizácii ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) od roku 2005.

Vladimír Kundrák

Assistant Manager
KPMG Business Institute
Vladimír Kundrák

Vladimír Kundrák

Assistant Manager
KPMG Business Institute

Vladimír pracuje v KPMG od roku 2010. V rokoch 2012 až 2018 viedol tímy na štatutárnych auditoch najmä bánk a finančných inštitúcií, ale aj komerčných spoločností. V tomto období sa zúčastnil aj na projektoch preskúmania kvality aktív, či projekte implementácie nového IFRS štandardu vo významných slovenských bankách.

Od roku 2018 pracoval na projektoch v rámci tímu Talent Solutions, kde zastával účtovné, kontrolingové a projektové role pre veľké nadnárodné spoločnosti.

Vladimír je členom ACCA od roku 2015.

Poskytuje školenia z oblasti finančného a manažérskeho účtovníctva a simulácie biznisu.

Michal Maxim

Associate Partner
Audit and ESG Assurance
Michal Maxim

Michal Maxim

Associate Partner
Audit and ESG Assurance

Michal pracuje v KPMG od roku 2002. V rokoch 2008 a 2009 pôsobil v KPMG v Hong Kongu, kde sa venoval oceňovaniu derivátov a ostatných finančných nástrojov. Má rozsiahle skúsenosti s auditom bánk a ostatných finančných inštitúcií, s poradenskými službami v oblasti oceňovania finančných nástrojov ako aj spoločností a due diligence. Poskytoval tiež školenia z oblasti finančných nástrojov, ich oceňovania, účtovania a vykazovania pre viaceré spoločnosti z finančného, výrobného aj verejného sektora. Michal je registrovaný slovenský štatutárny audítor a je členom ACCA.

Peter Škyrta

Sustainability Manager, ESG
ESG Risk Management and ESG Advisory
Peter Škyrta

Peter Škyrta

Sustainability Manager, ESG
ESG Risk Management and ESG Advisory

Peter je skúsený projektový ESG & Sustainability manažér, technický a legislatívny konzultant v oblasti udržateľnosti s viac ako 14-ročnými profesionálnymi skúsenosťami v oblasti ochrany životného prostredia. Má niekoľkoročné skúsenosti s implementáciou manažérskych systémov riadenia, výpočtom emisií GHG (CO2). Má vyštudované environmentálne inžinierstvo (Ing., PhD.), je certifikovaný audítor podľa medzinárodných ISO noriem (ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, ISO 50001) a zároveň je aj medzinárodným dobrovoľným hodnotiteľom tzv. „Impact Rater“ v oblasti udržateľnosti pre švajčiarsku ESG platformu „Impaakt“.

V období 07/2012 – 06/2014 bol Peter súčasťou projektu s názvom EKOprofit Bratislava. V pozícii Konzultanta udržateľnosti mal za úlohu implementáciu princípov čistejšej výroby (ciele, KPI, indikátory, CO2 kalkulácie, plány a programy, politiky, nastavenie výkonnosti), realizáciu interných auditov v servisných/výrobných spoločnostiach v Bratislavskom a Trnavskom kraji (32 spoločností, výroba a poskytovatelia služieb).

Peter Nemečkay

Executive Director
Accounting and ESG Advisory
Peter Nemečkay

Peter Nemečkay

Executive Director
Accounting and ESG Advisory

Peter pracuje v KPMG od roku 2001, aktuálne na pozícii Výkonný riaditeľ na oddelení auditu a ako sektorový líder pre Automobilový priemysel. V rokoch 2006 a 2007 pôsobil v KPMG v Zürichu, kde sa venoval službám transakčného poradenstva. Má rozsiahle skúsenosti s auditom veľkých komerčných spoločností, so službami účtovného poradenstva ako aj due diligence. Medzi jeho klientov patria významné spoločnosti z rôznych odvetví najmä z automobilového sektoru, telekomunikácii, energetiky, strojárskej výroby a IT.

Peter poskytoval tiež školenia ohľadom IFRS štandardov pre klientov v oblasti výrobného sektora. Je registrovaný slovenský štatutárny audítor a členom ACCA.

Milina Schifferdeckerová

Senior Manager
KPMG na Slovensku
Milina Schifferdeckerová

Milina Schifferdeckerová

Senior Manager
KPMG na Slovensku

Milina vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiu nastúpila na Ministerstvo zahraničných vecí SR. Do KPMG prišla prvýkrát v roku 1999, odkiaľ neskôr prešla do advokátskej kancelárie. V roku 2004 získala advokátsku licenciu. Do KPMG sa Milina vrátila v roku 2018 a je odborníčkou na nehnuteľností, stavebné a správne právo, obchodné práva a M&A. Má viac ako 15 ročné skúsenosti právneho poradenstva v daných oblastiach. Pre právny tím viedla niekoľko projektov v oblasti nehnuteľností, výstavby, developmentu a M&A projektov vrátane due diligence.