Denisa Voleková

Lektorka

Denisa je lektorkou KPMG Business Institute v oblasti manažérskych zručností. Zároveň si neustále overuje to čo učí v praxi ako konzultantka na rôznych strategických projektoch vrátane post-merger integrácie pre Euromedia Group a zmenového manažmentu pre Edua Group. Po štúdiu finančného a strategického manažmentu na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, Denisa pracovala v oblasti fúzií a akvizícií a strategického poradenstva v spoločnostiach Wood&Company, Boston Consulting Group a ČEZ. Od roku 2012 budovala slovenskú pobočku medzinárodnej energetickej skupiny Rosatom. Denisa je certifikovanou lektorkou firewalkingu a absolvovala radu školení v oblasti manažérskych zručností a osobnostného rozvoja.

Róbert Kolár

Executive Director
Tax

Róbert začal pracovať pre KPMG na Slovensku v roku 1998 na pozícii Executive Director pôsobí od roku 2010.

Róbert sa zameriava najmä na komplexné otázky zdaňovania spoločností veľkých nadnárodných spoločností, ako aj prichádzajúcich investorov. Má rozsiahle skúsenosti s vedením daňových tímov pri poskytovaní compliance a poradenských služieb spoločnostiam z rôznych sektorov.

Ďalej pracoval na štruktúrovaní realitných projektov pre mnohých klientov a dohliada aj na niekoľko projektov transferového oceňovania KPMG Slovensko.

Svojim klientom poskytuje aj komplexné poradenské služby v oblasti vypracovania daňových priznaní pre klientov (právnické osoby) a DPH.

Je členom Slovenskej komory daňových poradcov.

Dávid Hargaš

Lecturer

Dávid pracoval v KPMG od roku 2004 do roku 2010 ako audítor na oddelení Financial Services. V roku 2007 absolvoval krátkodobú stáž v Audit New Zealand, kde získal skúsenosti s auditom štátnej správy.

Od roku 2010 do roku 2016 pracoval pre Dell s.r.o. v centre zdieľaných služieb ako manažér na pozíciách Corporate Governance, centralizované účtovníctvo (účtovanie výnosov a medzipodnikové transakcie), štatutárne účtovníctvo a finančné plánovanie a analýzy. Ďalej od 2016 do 2017 pracoval v Amazon Slovakia s.r.o., bol zodpovedný za manažovanie kontrolných procesov v oblasti obchodných pohľadávok a záväzkov. V roku 2018 nastúpil do Metzeler Slovakia s.r.o. ako finančný riaditeľ a neskôr konateľ spoločnosti, kde zotrval do 2019.

Má rozsiahle skúsenosti so školením interných školení a školení pre klientov najmä na témy finančné a manažérske účtovníctvo.

Dávid je členom ACCA od roku 2008.

Jozef Hančár

Senior manager
Audit

Jozef pôsobil v KPMG od roku 2004 vyše šesť rokov na oddelení auditu, potom rovnako dlhú dobu na pozícii riaditeľa Úseku aktuárskych činností a riadenia rizík v Poštovej poisťovni. V roku 2017 sa vrátil do KPMG a aktuálne zastáva pozíciu Senior manažér na oddelení auditu. Venuje sa auditu, ale aj poskytovaniu aktuárskych služieb a účtovného poradenstva ako aj školeniam na témy ako sú poistné zmluvy a zamestnanecké požitky. Medzi jeho klientov patria významné spoločnosti z odvetvia finančných služieb – najmä poisťovne, ale aj iné finančné inštitúcie, výrobné spoločnosti či orgány štátnej správy. Okrem rodnej slovenčiny hovorí po anglicky. Je kvalifikovaným aktuárom Slovenskej spoločnosti aktuárov.

Marek Masaryk

Executive director
Audit & Accounting & Payroll
Marek Masaryk

Marek Masaryk

Executive director
Audit & Accounting & Payroll
Marek pôsobí v KPMG na Slovensku od roku 2008, aktuálne na pozícií Výkonného riaditeľa na oddelení účtovných služieb. Má viac ako 10-ročné skúsenosti v oblasti auditu a účtovníctva, špecializuje sa najmä na vedenie externých účtovných a mzdových služieb. Medzi jeho klientov patria spoločnosti z rôznych odvetví, akými sú sektor nehnuteľností, farmaceutické spoločností, spoločnosti v oblasti nových technológií, začínajúce spoločnosti, lokálne investičné skupiny, pobočky zahraničných spoločností a iné. Okrem slovenských účtovných predpisov má tiež skúsenosti aj s medzinárodnými účtovnými rámcami ako napríklad IFRS. Okrem rodnej slovenčiny hovorí po anglicky.

Karol Balco

Senior manager
Valuations and Financial modeling
Karol Balco

Karol Balco

Senior manager
Valuations and Financial modeling

Karol je absolventom magisterského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave so zameraním na finančný manažment. Svoju kariéru začínal v KPMG v roku 2011 ešte počas štúdia na vysokej škole na pozícii asistenta na oddelení daňového poradenstva a neskôr na oddelení transakčného poradenstva. Po ukončení štúdia nastúpil do KPMG na plný úväzok. Štyri roky pôsobil ako analytik na oddelení transakčného poradenstva, špecializoval na ohodnocovanie spoločností, finančné modelovanie a M&A projekty. Následne 2 roky pracoval priamo s akcionármi v skupine Matador, kde asistoval pri kľúčových M&A a strategických projektoch. Bol zodpovedný za pravidelné ocenenie spoločností v portfóliu skupiny pre účel strategického riadenia a performance managementu. Po odchode z Matadoru pracoval 2 roky v Rakúsku ako manažér v Big4 spoločnosti. Vo februári 2020 sa vrátil do KPMG na Slovensku a aktuálne zastáva pozíciu senior manažéra a vedie Oddelenie oceňovania a finančného modelovania. Okrem rodnej slovenčiny hovorí po anglicky a po nemecky.