13. máj - 31. dec 2024

Národný projekt Zručnosti pre trh práce – Získajte príspevok na vzdelávanie

Získajte možnosť finančnej podpory pre Vaše vzdelávanie či rekvalifikácie v rámci nového národného projektu Zručnosti pre trh práce.

20. jún 2024

Financie pre nefinančníkov

Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? Toto školenie je pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale radi by získali väčšiu istotu v tejto téme.

24. jún 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti: ESG riziká a príležitosti

Ďalší zo série kurzov ESG certifikácie ponúka komplexný pohľad na oblasť ESG rizík a príležitostí. Nadobudnete cenné vedomosti o energetických auditoch, procese hodnotenia klimatických rizík a získate ucelený pohľad na kľúčové aspekty energetickej efektívnosti, systému energetického manažérstva a vykazovacích štandardov, s dôrazom na klimatické výzvy a dekarbonizáciu.

25. sep - 27. nov 2024

DipIFR – ACCA Diploma in IFRS

Ak ste odborníkom v oblasti financií alebo máte prehľad v slovenských účtovných predpisoch, ale zatiaľ nemáte dosť vedomostí či skúseností s medzinárodnými účtovnými štandardmi IFRS, DipIFR je práve pre Vás.

3. - 4. okt 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti: Ochrana vôd, vodné a ďalšie prírodné zdroje

Praktický pohľad na vykazovanie informácií v oblasti: Ochrany Vôd, Vodných Zdrojov a Biodiverzity

3. - 4. okt 2024

KPMG Game of Business

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

10. okt 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie o udržateľnosti úroveň I.

Prvý kurz v rámci KPMG ESG certifikácie, kde sa dozviete všetko podstatné o nových požiadavkách vo vykazovaní informácií o udržateľnosti. Získate prehľad o aktuálnych, ale aj prichádzajúcich legislatívnych normách. Na kurze si ukážeme praktické príklady a názorné ilustrácie. Po absolvovaní kurzu si môžete otestovať vedomosti v online teste, na základe ktorého získate KPMG ESG certifikát - Vykazovanie o udržateľnosti úroveň I.

15. okt - 12. dec 2024

IFRS Masterclass

Kurz IFRS Masterclass je program zameraný na medzinárodné štandardy finančného výkazníctva IFRS. Na kurze IFRS si osvojíte vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na porozumenie a praktické uplatnenie IFRS štandardov. Zároveň sa budeme venovať porovnaniu IFRS so slovenskými účtovnými predpismi s dôrazom na najčastejšie sa vyskytujúce rozdiely. Na záver kurzu Vám ponúkame možnosť absolvovať online test a získať KPMG IFRS certifikát.

24. okt 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti (ESG) Úroveň II. (aplikácia na case study)

Aplikácia nových vykazovacích požiadaviek v praxi

7. nov 2024

KPMG ESG Certifikácia – ESG dotazník – praktický kurz pre klientov bánk (v spolupráci s SBA)

Druhý kurz v rámci KPMG ESG certifikácie, kde sa dozviete základný rámec ESG informácií, ktoré od vás budú v budúcnosti vyžadovať bankové inštitúcie.

5. dec 2024

KPMG ESG Certifikácia – Ako na vykazovanie emisií skleníkových plynov?

Školenie v rámci KPMG ESG Certifikácie, kde sa dozviete základný rámec ako postupovať pri vykazovaní emisií skleníkových plynov (rozsah 1, rozsah 2, rozsah 3). Po školení Vám ponúkame absolvovať online test, na základe ktorého získate KPMG ESG certifikát – Vykazovanie emisií skleníkových plynov.