19. mar 2024

Financie pre nefinančníkov

Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? Toto školenie je pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale radi by získali väčšiu istotu v tejto téme.

21. mar 2024

KPMG ESG Certifikácia – ESG dotazník – praktický kurz pre klientov bánk (v spolupráci s SBA)

Druhý kurz v rámci KPMG ESG certifikácie, kde sa dozviete základný rámec ESG informácií, ktoré od vás budú v budúcnosti vyžadovať bankové inštitúcie.

9. apr 2024

KPMG ESG Certifikácia – Cirkulárna ekonomika

Ďalší kurz KPMG ESG certifikácie je navrhnutý tak, aby ste porozumeli princípom a významu cirkulárnej ekonomiky v kontexte udržateľnej firemnej stratégie. Po kurze ponúkame možnosť absolvovať online test, na základe ktorého získate KPMG ESG certifikát – Cirkulárna ekonomika.

16. apr - 22. máj 2024

IFRS Masterclass

Kurz IFRS Masterclass je program zameraný na medzinárodné štandardy finančného výkazníctva IFRS. Na kurze IFRS si osvojíte vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na porozumenie a praktické uplatnenie IFRS štandardov. Zároveň sa budeme venovať porovnaniu IFRS so slovenskými účtovnými predpismi s dôrazom na najčastejšie sa vyskytujúce rozdiely. Na záver kurzu Vám ponúkame možnosť absolvovať online test a získať KPMG IFRS certifikát.

14. máj 2024

KPMG ESG Certifikácia – Ako na vykazovanie emisií skleníkových plynov?

Školenie v rámci KPMG ESG Certifikácie, kde sa dozviete základný rámec ako postupovať pri vykazovaní emisií skleníkových plynov (rozsah 1, rozsah 2, rozsah 3). Po školení Vám ponúkame absolvovať online test, na základe ktorého získate KPMG ESG certifikát – Vykazovanie emisií skleníkových plynov.

4. jún 2024

KPMG ESG Certifikácia – ESG riziká a príležitosti

Ďalší zo série kurzov ESG certifikácie ponúka komplexný pohľad na oblasť ESG rizík a príležitostí. Účastníci sa nadobudnú cenné vedomosti o energetických auditoch, procese hodnotenia klimatických rizík a získajú ucelený pohľad na kľúčové aspekty energetickej efektívnosti, systému energetického manažérstva a vykazovacích štandardov, s dôrazom na klimatické výzvy a dekarbonizáciu.