25. sep - 24. nov 2023

DipIFR – ACCA Diploma in IFRS

Ak ste odborníkom v oblasti financií alebo máte prehľad v slovenských účtovných predpisoch, ale zatiaľ nemáte dosť vedomostí či skúseností s medzinárodnými účtovnými štandardmi IFRS, DipIFR je práve pre Vás.

11. - 12. okt 2023

KPMG Game of Business

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

16. okt 2023

KPMG ESG certifikát – Vykazovanie o udržateľnosti úroveň I.

Prvý kurz v rámci KPMG ESG certifikácie, kde sa dozviete všetky požiadavky na vykazovanie informácií o udržateľnosti. Po absolvovaní kurzu si môžete otestovať  vedomosti v online teste, na základe ktorého získate KPMG ESG certifikát - Vykazovanie o udržateľnosti úroveň I.

17. okt - 12. dec 2023

IFRS Masterclass

Kurz IFRS Masterclass je program zameraný na medzinárodné štandardy finančného výkazníctva IFRS. Na kurze IFRS si osvojíte vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na porozumenie a praktické uplatnenie IFRS štandardov. Zároveň sa budeme venovať porovnaniu IFRS so slovenskými účtovnými predpismi s dôrazom na najčastejšie sa vyskytujúce rozdiely. Na záver kurzu Vám ponúkame možnosť absolvovať online test a získať KPMG IFRS certifikát.

6. - 8. nov 2023

Daň z pridanej hodnoty (DPH) – komplexný kurz

Na kurze sa dozviete všetko potrebné o dani z pridanej hodnoty (DPH) od našich odborníkov z Daňového oddelenia.

30. nov 2023

Ako na vykazovanie emisií skleníkových plynov?

Školenie v rámci KPMG ESG Certifikácie, kde sa dozviete základný rámec ako postupovať pri vykazovaní emisií skleníkových plynov (rozsah 1, rozsah 2, rozsah 3). Po školení Vám ponúkame absolvovať online test, na základe ktorého získate KPMG ESG certifikát – Vykazovanie emisií skleníkových plynov.