A wind turbine against a dark sky, a small silhouette of a man n

Vykazovanie o udržateľnosti (ESG)

Kurzy ESG nadizajnujeme podľa Vašich požiadaviek, pretože si uvedomujeme, že potreby v oblasti ESG sa môžu líšiť pre každého klienta. Naši ESG experti sa zamerajú na Vašu konkrétnu situáciu a poskytnú Vám informácie tak, aby ste im v oblasti ESG porozumeli a následne ich vedeli správne aplikovať do praxe. Pomôžeme Vám efektívne sa zorientovať v oblasti ESG s prioritou individuálneho prístupu.

Cropped shot of a mature businesswoman writing notes on a glass wall in a modern office

KPMG Game of Business

2-dňové interaktívne školenie, ktoré spája efektívnu formu učenia sa nových zručností budúcnosti pomocou gamifikácie a zážitkový teambuilding. Účastníci počas školenia riadia svoj vlastný podnik a vidia výsledky svojich rozhodnutí.

Školenie rozvíja schopnosti:

 • vytvoriť stratégiu,
 • ovládať kritické myslenie,
 • prispôsobiť sa meniacemu sa prostrediu,
 • mať podnikateľské zmýšľanie
 • spolupracovať s ostatnými
 • porozumieť finančným dôsledkom
Businesswoman working on the laptop_19812-min

IFRS školenia a slovenské účtovné predpisy

 • IFRS 9 – Finančné nástroje
 • IFRS 16 – Lízing
 • IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi
 • IFRS 17 – Poistné zmluvy
 • Porovnanie IFRS a slovenského účtovníctva
 • Účtovná závierka podľa slovenských právnych predpisov
 • Zmeny v IFRS a ich vplyv na vypracovanie ÚZ
 • Komplexný IFRS program
AdobeStock_286302649_V2-min

Osobnostný rozvoj

 • Prezentačné zručnosti
 • Program pre manažérov
 • Delegovanie
 • Coaching
 • Motivovanie
 • Dávanie a prijímanie spätnej väzby
 • Asertivita
AdobeStock_316563763_edit

Dane

 • Školiaci program k dani z príjmov právnických osôb
 • Školiaci program k DPH
GM-IP-0329_AdobeStock_470108052_V2-min

Riziká a riadenie

 • Kybernetická bezpečnosť a ochrana súkromia
 • IT governance a audit
 • Správa dát a reporting
 • Riadenie rizík
GM-IP-0329_AdobeStock_469774228_V2-min

Školenia na kvalifikácie

 • Foundations in Accountancy (FIA)
 • Introductory Certificate in Financial and Management Accounting
 • Intermediate Certificate in Financial and Management Accounting
 • Diploma in Accounting and Business
 • Diploma in IFR
iStock_818435778_14991_edit-min

Právo

 • Nové pravidlá o ochrane osobných údajov
 • Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov
 • Trestná zodpovednosť právnických osôb
top aerial view crowd of people walking on business street pedestrian_19833-min (1)

Fúzie a akvizície

 • Oceňovanie spoločností – najpoužívanejšie metódy
 • Proces akvizície v praxi z pohľadu kupujúceho aj predávajúceho
 • Finančné Due diligence – popis procesu ako sa na naň pripraviť
KPMG

Načítavam...

KPMG

Odosielam...

Kontaktujte nás pre viac informácií