Úspešní absolventi ACCA programu pôsobia na riadiacich pozíciách vo finančnom sektore, controllingu, audite a poradenstve v medzinárodných aj slovenských spoločnostiach.
V prípade záujmu Vám veľmi radi poskytneme všetky potrebné informácie, neváhajte nás kontaktovať.

V KPMG Business Institute poskytujeme ACCA Online Individual Program, ktorý obsahuje kompletnú ponuku služieb a podpory od registrácie, cez študijné materiály, odborné konzultácie až po skúšky.

Pri štúdiu ACCA získate veľa výhod, ktoré pribúdajú v závislosti od dokončenia skúšok a získaní členstva ACCA:

 • Zvýšenie svojej hodnoty na trhu práce – štúdium ACCA je dôkazom pre zamestnávateľa, že ste odborníkom a že financiám rozumiete na rôznych úrovniach biznisu,
 • Získate komplexné znalosti v oblasti daní, konzultingu, všeobecného manažmentu a strategického plánovania a tým sa Vám otvoria dvere na rôzne pozície v oblasti financií a účtovníctva,
 • Kvalifikácia ACCA je medzinárodne uznávaná vo viac ako 180 krajinách sveta. Svoju kariéru tak môžete rozvinúť takmer kdekoľvek,
 • Flexibilita – štúdium ACCA sa plne prispôsobí vašim potrebám,
 • Certifikáty – po prvých 3 skúškach obdržíte Diploma in Accounting and Business a po nasledujúcich 6 skúškach získate Advanced Diploma in Accounting and Business.

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) je medzinárodná organizácia, ktorá pôsobí vo viac ako 180 krajinách sveta. Patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcej profesijnej skupine pre finančné povolania na svete.

Čo zahŕňa ACCA Online Individual Program?

KPMG Business Institute pre Vás vytvoril ACCA Online Individual Program pod záštitou skúsených mentorov, ktorý Vám umožní ľahšie zvládanie nárokov ACCA kvalifikácie. Program zahŕňa:

 • Inovatívny prístup k ACCA kvalifikácií,
 • Kick off meeting, ktorý obsahuje úvodné informácie pre lepšiu orientáciu v ACCA kvalifikácií, návod ako pracovať v online prostredí, tipy na zefektívnenie štúdia,
 • Zabezpečenie študijných materiálov,
 • Exam technique session vedenú skúseným mentorom vrátane tipov pre lepšiu prípravu na ACCA skúšku,
 • Organizačná podpora ACCA skúšky (pomoc s registráciou, podpora, aktualizácia informácií),
 • Pravidelné testovanie a monitorovanie študijného progresu.

Online kurz a študijné materiály

Počas ACCA štúdia budete mať k dispozícií BPP online kurz, ktorý obsahuje:

 • prezentácie, videá, nahrávky,
 • množstvo zdrojov informácií,
 • testy pre praktickú implementáciu Vašich nadobudnutých vedomostí,
 • študentské fórum, kde môžete zdielať Vaše skúsenosti, vymieňať si informácie a stať sa súčasťou ACCA komunity
 • monitorovanie a kontrola Vášho študijného progresu.

Súčasťou ceny Online kurzu sú knihy BPP Learning Media, ktoré majú štatút Approved Content od ACCA:

 • BPP Course Notes/Workbook, ktoré obsahujú teóriu a ilustračné príklady,
 • BPP Practice and Revision Kit, kde je na každú tému množstvo príkladov na precvičenie.

Ako dlho trvá ACCA štúdium?

Štúdium ACCA trvá priemerne 4 až 5 rokov a zahŕňa:

 • úspešné absolvovanie 13 – tich ACCA skúšok,
 • preukázanie potrebnej trojročnej praxe v odbore,
 • absolvovanie etického modulu Ethics and Professional Skills module.

Štúdium môžete urýchliť, pokiaľ Vám budú udelené výnimky na základe Vašich vysokoškolských skúšok.

Pre viac informácií o výnimkách nás prosím naváhajte kontaktovať.

Skúšky

Skúšky sú povinnou súčasťou ACCA kvalifikácie. Výhodou je prispôsobenie prípravy na skúšky Vašim individuálnym potrebám. Pre úspešné zvládnutie skúšok je potrebné dosiahnuť 50% z celkového počtu bodov.

Prvé štyri predmety zahŕňajú CBE skúšky (Computer Based Exams), ktoré absolvujete priamo v našom CBE centre v KPMG Business Institute. CBE skúšky sa konajú priebežne počas celého roka, trvajú dve hodiny a výsledok je známy hneď po ukončení skúšky. K skúške je potrebné registračné ACCA číslo a doklad totožnosti. Prihláste sa na skúšku cez registračný formulár, ktorý nájdete pod FIA – ACCA Foundations in Accountancy alebo nás kontaktujte mailom.

Ďalšie skúšky (od PM vyššie) sú termínovo fixne dopredu určené a prebiehajú formou písomných testov v špecializovaných centrách v marci, júni, septembri a v decembri.

Etický modul – „Ethics and Professional Skills module“

„Ethics and Professional Skills module” je interaktívny etický modul, ktorý je podstatnou súčasťou ACCA kvalifikácie. Tento modul prehlbuje Vaše vedomosti a pracovnú efektívnosť. Modul využíva realistické obchodné simulácie na rozvoj množstva odborných zručností, ako sú leadership, komunikácia a obchodné povedomie.

Modul stačí absolvovať iba raz, bez ohľadu na to, koľko úrovní skúšok ste už dosiahli.

Prístup k modulu nájdete vrámci svojho ACCA účtu.

 

 

Registrácia do ACCA

Počas celého štúdia ACCA je potrebné, aby bol Váš ACCA účet aktívny. Pokiaľ nemáte aktívny ACCA účet, je nevyhnutná registrácia alebo re – registrácia Vášho účtu, ktorá sa uskutočňuje registračným procesom a vyplnením registračných dokumentov. Po úspešnej registrácií  Vám bude priradené unikátne ACCA číslo.

 

ACCA kontakt

Doplňujúce informácie o kvalifikáciách ACCA –  môžete získať aj priamo na stránkach ACCA, alebo v sekcii pre študentov:

www.accaglobal.com/gb/en/student.html

V prípade otázok môžete ACCA kontaktovať na:

ACCA Connect
110 Queen Street
Glasgow G1 3BX
United Kingdom
T: +44 (0)141 582 2000
E: info@accaglobal.com

Lektori
Tatiana Hargašová
Director
Head of KPMG Business Institute
Vladimír Kundrák
Assistant Manager
KPMG Business Institute
Kontakt

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421 903 907 016