Vo firemnom prostredí, ako aj vo verejnom sektore sú čoraz viac vyžadovaní odborníci s certifikáciami z oblasti informačných systémov a technológii. V tomto svete rýchlo sa rozvíjajúcich technológii a informačných systémov, kedy každá nová znalosť môže znamenať posun na úplne novú úroveň kariéry a zvyšuje Vašu cenu na trhu práce, ponúkame celosvetovo uznávané certifikácie v oblasti IT auditu, riadenia a bezpečnosti.

CISA (Certified Information Systems Auditor) Certifikácia predstavuje štandard znalostí pre tých, ktorí vykonávajú audit, riadenie a hodnotenie informačných technológii využívaných podnikmi a je považovaná za najvyhľadávanejšiu IT certifikáciu súčasnosti.

Certifikácia pokrýva nasledovné znalostné domény:

 • Proces auditu informačných systémov (The Process of Auditing Information Systems)
 • Správa a riadenie IT (Governance and Management of IT)
 • Obstarávanie, vývoj a implementácia informačných systémov (Information Systems Acquisition, Development and Implementation)
 • Prevádzka a údržba informačných systémov a riadenie IT služieb (Information Systems Operations, Maintenance and Service Management)
 • Ochrana informačných aktív (Protection of Information Assets)

CISM (Certified Information Security Manager) certifikácia predstavuje štandardy v oblasti navrhovania, budovania a riadenia podnikovej informačnej bezpečnosti a je určená hlavne pre manažérov bezpečnosti informačných systémov. Presadzuje medzinárodné bezpečnostné postupy v prostredí informačnej bezpečnosti.

Certifikácia pokrýva nasledovné znalostné domény:

 • Správa informačnej bezpečnosti (Information Security Governance)
 • Riadenie informačných rizík (Information Risk Management)
 • Vývoj a riadenie programu informačnej bezpečnosti (Information Security Program Development and Management)
 • Riadenie incidentov informačnej bezpečnosti (Information Security Incident Management)

Čo ponúkame?

Prakticky orientovaný úvod do novej legislatívy:

 • Úvod a organizačné informácie k certifikátu
 • Prehľad kľúčových znalostí pre jednotlivé domény
 • Zhrnutie a zopakovanie
 • Informácie o skúške a tipy na jej úspešné zvládnutie

Možnosť voľnej diskusie s ostatnými spoločnosťami za účelom priblíženia sa najlepšej praxi.

Lektori
Pavol Adamec
Executive Director
Risk & Compliance Services
Program

08.30 – 09.00 registrácia

09.00 – 10.30 seminár

10.30 – 10.50 prestávka

10.50 – 12.00 seminár

12.00 – 13.00 obed

13.00 – 14.30 seminár

14.30 – 14.50 prestávka

14.50 – 16.30 seminár

Viac informnácií

Monika Súkenníková
msukennikova@kpmg.sk
+421 903907016