Dátum školenia
23. máj
2024
Miesto
KPMG Conference Centre alebo ONLINE
Jazyk
Slovenský

ESG prax: Aplikácia nových vykazovacích požiadaviek v praxi.

Na tomto kurze sa budeme venovať praktickému uplatneniu nových požiadaviek na vykazovanie informácií o udržateľnosti. Spoločne preskúmame relevantné témy a poskytneme Vám návody a príklady, aby ste získali dôkladné pochopenie nových legislatívnych noriem a ich aplikáciu v praxi.

Obsah školenia

Vykazovanie informácií o udržateľnosti (ESG) – aplikácia na case study

Taxonómia EU – Na praktickom príklade sa naučíte identifikovať a vykazovať udržateľné činnosti. Porozumiete tomu, ako posúdiť oprávnené činnosti vo vašej spoločnosti a akým spôsobom ich zohľadniť v zverejneniach v súlade s požiadavkami taxonómie, zohľadňujúc technické kritéria preskúmania pre významný príspevok, posúdenie pravidla výrazne nenarušiť zvyšné environmentálne ciele.

Európske štandardy pre vykazovanie o udržateľnosti (ESRS) – Na prípadovej štúdií sa spoločne zameriame na vybrané oblasti v procese posúdenia dvojitej významnosti (určenie hodnotového reťazca, predbežné stanovenie významných tém, identifikácia vplyvov, rizík a príležitostí, možné spôsoby dialógu so zainteresovanými stranami).

Na školení budete:

  • Aplikovať požiadavky na vykazovanie podľa CSRD smernice
  • Identifikovať a vykazovať udržateľné činnosti v súlade s EU Taxonómiou
  • Aplikovať vybrané oblasti procesu dvojitej významnosti na konkrétny prípad
  • Identifikovať a vykazovať informácie, vplyvy, riziká a príležitosti, ktoré musia byť zverejnené
Lektori
Peter Škyrta
Sustainability Manager, ESG
ESG Risk Management and ESG Advisory
Gabriela Hetényiová
ESG reporting and advisory Manager
Vladimír Kundrák
Assistant Manager
KPMG Business Institute
Peter Nemečkay
Executive Director
Accounting and ESG Advisory
Michal Maxim
Associate Partner
Audit and ESG Assurance
Program

09.00 – 12.00 školenie

12.00 – 13.00 spoločný obed

13.00 – 16.30 školenie

Cena

650 € bez DPH/osoba

Fakturácia

poplatok za školenie bude fakturovaný po ukončení školenia

Registrácia

do 24.4.2024 do 20.00

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421903907016

Ďalšie školenia

14. máj 2024

KPMG ESG Certifikácia – Ako na vykazovanie emisií skleníkových plynov?

4. jún 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti: ESG riziká a príležitosti