Dátum školenia
24. jún
2024
Miesto
KPMG Conference Centre alebo ONLINE
Jazyk
Slovenský

Ďalší zo série kurzov ESG certifikácie ponúka komplexný pohľad na oblasť ESG rizík a príležitostí. Nadobudnete cenné vedomosti o energetických auditoch, procese hodnotenia klimatických rizík a získate ucelený pohľad na kľúčové aspekty energetickej efektívnosti, systému energetického manažérstva a vykazovacích štandardov, s dôrazom na klimatické výzvy a dekarbonizáciu.

Na kurze sa budeme v spolupráci s expertom z praxe venovať identifikácii a riadeniu ESG rizík a príležitostí aj prostredníctvom energetických auditov a hodnotenia klimatických rizík.

Obsah školenia

Skúsení odborníci z praxe vás oboznámia s problematikou energetických auditov, energetickej efektívnosti a systému energetického manažérstva so špecifickým ohľadom na vykazovacie štandardy ESRS E1 Klimatická zmena a E2 Znečistenie. Zároveň získate ucelené vedomosti o klimatických rizikách a ich modelovaní, ako aj o problematike dekarbonizácie. Budeme sa venovať aj hodnoteniu a riadeniu rizík udržateľnosti, zahŕňajúce klimatické, sociálne a riadiace aspekty, a identifikovať príležitosti v týchto oblastiach.

 

Po absolvovaní školenia budete poznať odpovede na tieto otázky:

  • Čo zahŕňajú energetické audity a energetická efektívnosť?
  • Aké sú základy energetického manažérstva?
  • Ako sa modelujú klimatické riziká a čo znamená dekarbonizácia?
  • Ako hodnotíme a riadime riziká udržateľnosti?
  • Aké sú medzinárodné rámcové dohody týkajúce sa klimatickej zmeny?
  • Aké existujú stratégie mitigácie a adaptácie na klimatickú zmenu?
  • Ako sa môžeme prispôsobiť a riadiť klimatické riziká na regionálnej úrovni?
  • Aké sú nepriame dopady klimatickej zmeny a ako ich manažovať?

Využite možnosť zapojiť sa do národného projektu ÚPSVaR – Zručnosti pre trh práce a požiadajte o príspevok na vzdelávanie pre toto školenie. Viac informácií TU

Lektori
Peter Škyrta
Sustainability Manager, ESG
ESG Risk Management and ESG Advisory
Michal Maxim
Associate Partner
Audit and ESG Assurance
Imrich Fitala
Imrich Fitala
Manažér ESG rizík
Jakub Hrbáň
Jakub Hrbáň
Konzultant v oblasti environmentálnych rizík
Program

09.00 – 12.00 školenie
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.30 školenie

Cena

490 € bez DPH/osoba

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály, občerstvenie počas prestávok a obed, KPMG ESG Certifikát – ESG riziká a príležitosti po absolvovaní online testu

Fakturácia

poplatok za školenie bude fakturovaný po ukončení školenia

Registrácia

do 23.6.2024 do 18.00

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421903907016

Ďalšie školenia

3. - 4. okt 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti: Ochrana vôd, vodné a ďalšie prírodné zdroje