Dátum školenia
15. - 16. jún
2023
Miesto
KPMG Conference Centre
Jazyk
slovenský

Chcete si zautomatizovať finančný a manažérsky reporting? Prihláste sa na interaktívne školenie zamerané na praktickú prácu s Power BI, kde Vás naučíme v Power BI nielen pracovať, ale predovšetkým myslieť.

Školenie je určené pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť pracovať s aplikáciou Power BI. Prínosom školenia a implementácie aplikácie pre Vás bude automatizácia finančného a manažérskeho účtovníctva, integrácia s inými aplikáciami, kombinácia dátových zdrojov a vizualizácia dát.

Pripravili sme pre Vás jedinečné praktické školenie pod vedením skúseného lektora.

Naučíte sa ako ušetriť čas a zefektívniť Vašu prácu a prácu Vášho tímu. Mnohé reporty, ktoré sa v súčasnosti robia s použitím Excelu sa dajú zautomatizovať a namiesto niekoľko hodín práce môžete mať aktualizované výsledky v priebehu niekoľkých minút.

Využitie Power BI pri optimalizácii finančného a manažérskeho účtovníctva

Všetci účastníci počas praktického školenia pracujú na svojich počítačoch. Postupne sa učia aplikovať funkcionalitu Power BI a vytvoriť vlastný report na modelovom príklade.

Obsah 1. deň

 1. Úvod do Power BI – základný prehľad o jednotlivých častiach Power BI
 2. Power Query –  spracovanie dát
 3. Zdroje dát – ako sa pripojiť na najbežnejšie zdroje dát
 4. Transformácia dát a príprava dátového modelu
 5. Dátové modelovanie  – vytváranie dátových modelov a vzťahov
 6. Analytika v jazyku DAX – najpoužívanejšie funkcie jazyka DAX
 7. Štatistické a time inteligence funkcie
 8. Prípadová štúdia – realizácia power BI riešenia (business case)

Obsah 2. deň

 1. Filtrovacie a vyhodnocovacie funkcie
 2. Interakcie – ovládanie a navigácia reportu
 3. Vizualizácia – oboznámenie sa s najviac používanými vizualizáciami Power BI
 4. Reporting – ako vytvoriť najčastejšie reporty
 5. Publikovanie a zdieľanie reportov
 6. Tips & Tricks pre používateľov
 7. Prípadová štúdia – realizácia power BI riešenia (business case)

ležité informácie:

Keďže toto školenie bude interaktívne a praktické, je nevyhnutné, aby každý účastník mal so sebou svoj pracovný notebook s dopredu nainštalovanou aplikáciu Power BI. Ideálne najnovšiu verziu Máj 2023 (ktorú bude používať náš lektor). Každý bude pracovať samostatne pod vedením lektora.

Viac informácií o našej komplexnej službe Automatizovaný finančný reporting >>

Lektori
Dávid Švaňa
Dávid Švaňa
Data Analyst
Program

09.00 – 12.00 školenie
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.00 školenie

Cena

580 € bez DPH/osoba

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály a občerstvenie počas prestávok (okrem obeda)

Fakturácia

poplatok za školenie bude fakturovaný po ukončení školenia

Registrácia

do 14.6.2023 do 14.00

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421903907016

Ďalšie školenia

14. máj 2024

KPMG ESG Certifikácia – Ako na vykazovanie emisií skleníkových plynov?

23. máj 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti (ESG) Úroveň II. (aplikácia na case study)

4. jún 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti: ESG riziká a príležitosti