Dátum školenia
9. apr
2024
Miesto
KPMG Conference Centre alebo ONLINE
Jazyk
Slovenský

Ďalší kurz KPMG ESG certifikácie je navrhnutý tak, aby ste porozumeli princípom a významu cirkulárnej ekonomiky v kontexte udržateľnej firemnej stratégie. Po kurze ponúkame možnosť absolvovať online test, na základe ktorého získate KPMG ESG certifikát – Cirkulárna ekonomika.

Kurz je zameraný na poskytnutie uceleného teoretického a praktického pohľadu na oblasť cirkulárnej ekonomiky. Podrobnejšie si vysvetlíme aj vykazovací štandard ESRS E5 Využívanie zdrojov a obehové hospodárstvo. Osvojíte si vedomosti potrebné na úspešné implementácie princípov cirkulárnej ekonomiky do Vašich podnikových stratégií.

Obsah školenia:

Úvod do problematiky cirkulárnej ekonomiky

 • Definícia a základné princípy obehového hospodárstva
 • Rozdiely medzi cirkulárnou a lineárnou ekonomikou
 • Význam, stav a perspektíva cirkulárnej ekonomiky v súčasnom kontexte

Vykazovacie štandardy

 • Prehľad vykazovacích štandardov s dôrazom na CSRD/ESRS

Cirkulárne Biznis modely

 • Identifikácia základných cirkulárnych biznis modelov
 • Integrácia cirkulárnych modelov do existujúcich podnikových stratégií
 • Príklady úspešných integrácií cirkulárnej ekonomiky do firemných procesov

Cirkulárna ekonomika v praxi: Spoločenská hra Circula

 • Pochopenie princípov cirkulárnej ekonomiky prostredníctvom spoločenskej hry Circula
 • Diskusia a zdieľanie skúseností účastníkov

Indikátory a monitoring cirkularity

 • Identifikácia kľúčových indikátorov pre hodnotenie úrovne cirkularity
 • Procesy monitorovania a vyhodnocovania výsledkov

Po absolvovaní školenia budete poznať odpovede na tieto otázky:

 • Aké informácie je potrebné vykazovať podľa štandardu ESRS E5 Využívanie zdrojov a obehové hospodárstvo?
 • Aké indikátory existujú pre sledovanie cirkularity a prečo sú kľúčové pre monitorovanie úrovne cirkularity v organizáciách?
 • Ako môžete využiť získané vedomosti o cirkulárnej ekonomike na konkrétne rozhodovacie procesy v rámci svojej organizácie?
Lektori
Peter Škyrta
Sustainability Manager, ESG
ESG Risk Management and ESG Advisory
Katarína Bednáriková
Katarína Bednáriková
Zakladateľ, senior odborný konzultant pre cirkulárnu ekonomiku
Inštitút cirkulárnej ekonomiky
Petra Csefalvayová
Petra Csefalvayová
Senior Environmental Consultant
Inštitút cirkulárnej ekonomiky
Program

09.00 – 12.00 školenie
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.30 školenie

Cena

490 € bez DPH/osoba

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály, občerstvenie počas prestávok a obed, KPMG ESG certifikát – Cirkulárna ekonomika po absolvovaní online testu

Fakturácia

poplatok za školenie bude fakturovaný po ukončení školenia

Registrácia

do 8.4.2024 do 20.00

Viac informácií

Monika Súkenníková
msukennikova@kpmg.sk
+421903907016

Ďalšie školenia

24. jún 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti: ESG riziká a príležitosti