Dátum školenia
21. mar
2024
Miesto
KPMG Conference Centre alebo ONLINE
Jazyk
Slovenský

Druhý kurz v rámci KPMG ESG certifikácie, kde sa dozviete základný rámec ESG informácií, ktoré od vás budú v budúcnosti vyžadovať bankové inštitúcie.

Na kurze sa budeme venovať téme vzorového ESG dotazníka, ktorý vytvorila Komisia pre ESG a udržateľnosť na pôde Slovenskej bankovej asociácie (SBA). Školenie je organizované v spolupráci s SBA, aby sme vám poskytli informácie priamo zo zdroja a tak sa budete vedieť včas pripraviť na požiadavky zo strany bánk.

Obsah kurzu

Regulácia EÚ

Stručný prehľad EÚ regulácie, ktorá ma podporiť ambíciu Európy sa stať do roku 2050 prvým klimaticky-neutrálnym kontinentom.

Memorandum SBA

Prečo banky podpísali Memorandum SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji? Prečo sa rozhodli verejne deklarovať svoje záväzky k dodržiavaniu zásad, ktoré sú už súčasťou ich podnikania a budú aj naďalej uplatňované pri ich obchodnej činnosti, vo vzťahu k orgánom a inštitúciám v Slovenskej republike, spoločnosti, zamestnancom, klientom, obchodným partnerom a životnému prostrediu? Aké sú závery z vyhodnotenia ich záväzkov za rok 2022?

(Vyhodnotenie záväzkov Memoranda SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji za rok 2022 | SBA – Slovenská Banková Asociácia (sbaonline.sk))

ESG dotazník

Čo je cieľom dotazníka? Aké informácie pre posúdenie profilu ESG spoločností a na splnenie regulačných požiadaviek na vykazovanie a zverejňovanie informácií, budú bankové inštitúcie od firiem požadovať? Praktické príklady pre jednotlivé otázky na základe ktorých sa dajú posúdiť environmentálne, sociálne a riadiace aspekty ESG spoločností.

Po absolvovaní školenia budete poznať odpovede na tieto otázky:

  • Aké dáta budú bankové inštitúcie od svojich klientov požadovať?
  • Aký je EÚ právny rámec pre dosiahnutie EÚ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky-neutrálnym kontinentom.

Po absolvovaní školenia získate KPMG ESG certifikát – ESG dáta pre bankové inštitúcie.

Lektori
Peter Škyrta
Sustainability Manager, ESG
ESG Risk Management and ESG Advisory
Ján Maxim
Ján Maxim
Manažér pre oblasť ESG a udržateľnosti
Slovenská banková asociácia
Program

09.00 – 12.00 školenie

12.00 – 13.00 spoločný obed

Cena

250 € bez DPH/osoba

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály, občerstvenie počas prestávok a obed, KPMG ESG certifikát – ESG dáta pre bankové inštitúcie

Fakturácia

poplatok za školenie bude fakturovaný po ukončení školenia

Registrácia

do 20.3.2024 do 20.00

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421903907016

Ďalšie školenia

24. jún 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti: ESG riziká a príležitosti