Dátum školenia
25. sep - 27. nov
2024
Miesto
KPMG Conference Centre
Jazyk
Anglický

Ak ste odborníkom v oblasti financií alebo máte prehľad v slovenských účtovných predpisoch, ale zatiaľ nemáte dosť vedomostí či skúseností s medzinárodnými účtovnými štandardmi IFRS, DipIFR je práve pre Vás.

Medzinárodná kvalifikácia DipIFR je vhodná pre profesionálnych účtovníkov, audítorov alebo tých, ktorí pracujú vo financiách, na controllingu alebo na daňovom oddelení, potrebujú vedieť aplikovať štandardy IFRS a zároveň by radi získali medzinárodnú kvalifikáciu v tejto oblasti.

Kurz na prípravu na kvalifikáciu DipIFR prebieha v anglickom jazyku a skladá sa zo štyroch častí, ktoré začínajú v septembri a končia v novembri. DipIFR je medzinárodná kvalifikácia vyvinutá účtovníckou asociáciou ACCA – globálna organizácia pre profesionálnych účtovníkov má viac ako 200 000 kvalifikovaných členov a 486 000 študentov po celom svete.

Počas kurzu budeme teóriu aplikovať na príklady, čo Vám umožní lepšie pochopenie medzinárodných účtovných štandardov. Postupne prejdeme oblasti, ktoré sú potrebné pre zostavenie individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky podľa IFRS.

Kurz bude prebiehať prezenčne alebo hybridne (online a prezenčne).

 

Obsah kurzu pokrýva počas 11 dní princípy týchto štandardov:

IAS 1 Presentation of Financial Statements
IAS 2 Inventories
IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
IAS 10 Events After the Reporting Period
IAS 12 Income Taxes
IAS 16 Property, Plant and Equipment
IAS 19 Employee Benefits
IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
IAS 21 The Effects of Change in Foreign Exchange Rates
IAS 23 Borrowing Costs
IAS 24 Related Party Disclosures
IAS 27 Separate Financial Statements
IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures
IAS 32 Financial Instruments: Presentation
IAS 33 Earnings per Share
IAS 36 Impairment of Assets
IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
IAS 38 Intangible Assets
IAS 40 Investment Property
IAS 41 Agriculture
IFRS 1 First-Time Adoption of International Financial Reporting Standards
IFRS 2 Share-based Payment
IFRS 3 Business Combinations
IFRS 5 Non-current Assets Held for sale and Discontinued Operations
IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
IFRS 7 Financial Instruments: Disclosure
IFRS 8 Operating Segments
IFRS 9 Financial Instruments
IFRS 10 Consolidated Financial Statements
IFRS 11 Joint Arrangements
IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
IFRS 13 Fair Value Measurement
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
IFRS 16 Leases
IFRS for Small and Medium Sized Entities
The Conceptual Framework for Financial Reporting

Obsahom kurzu nie je príprava skupinového výkazu o peňažných tokoch.

Skúška trvá 3 hod 15 min a treba dosiahnuť aspoň 50% bodov.

Viac informácií o školení a kvalifikácii DipIFR >>

Využite možnosť zapojiť sa do národného projektu ÚPSVaR – Zručnosti pre trh práce a požiadajte o príspevok na vzdelávanie pre toto školenie. Viac informácií TU

Lektori
Tatiana Hargašová
Director
Head of KPMG Business Institute
Vladimír Kundrák
Assistant Manager
KPMG Business Institute
Termíny

Časť I.   25. – 27. 09. 2024
Časť II.  16. – 18. 10. 2024
Časť III. 12. – 13. 11. 2024
Časť IV. 25. – 27. 11. 2024

Cena

1490 € bez DPH/osoba

V poplatku je zahrnuté

11 dní štrukturovanej výučby (9:00 – 16:30),
BPP Learning Media študijné materiály,
opravená “mock” skúška s komentármi,
podpora lektora,
asistencia pri registrácii na skúšku

Fakturácia

poplatok za kurz bude fakturovaný po ukončení kurzu

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421903907016

Ďalšie školenia

3. - 4. okt 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti: Ochrana vôd, vodné a ďalšie prírodné zdroje

10. okt 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie o udržateľnosti úroveň I.