Dátum školenia
3. - 4. okt
2024
Miesto
KPMG Conference Centre alebo ONLINE

Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava

Jazyk
Slovenský

Praktický pohľad na vykazovanie informácií v oblasti: Ochrany Vôd, Vodných Zdrojov a Biodiverzity

Kurz je zameraný na legislatívny a praktický pohľad na ochranu prírodných zdrojov a biodiverzity, s dôrazom na vykazovacie štandardy ESRS E3 Vodné a morské zdroje a ESRS E4 Biodiverzita a ekosystémy a ich aplikáciu v oblasti zelenej a modrej infraštruktúry.

Obsah školenia:

Úvod do ESG vykazovania v kontexte prírodných zdrojov

 • Význam ESG v ochrane a využívaní vodných zdrojov a biodiverzity
 • Prepojenie s vykazovacími štandardmi ESRS E2, ESRS E3 a ESRS E4, EÚ Taxonómia

Legislatívny rámec a praktické aspekty

 • Pohľad na legislatívu týkajúcu sa ochrany a využívania vodných zdrojov a problematiky znečisťovania ďalších prírodných zložiek (ovzdušie, pôda)

Vodná stopa a jej význam

 • Analýza vodnej stopy a jej dôležitosť v kontexte ESG vykazovania (prepojenie na údajové ESRS body)
 • Praktické príklady a aplikácie v oblasti vodných zdrojov

Využitie a udržateľné riadenie vodných zdrojov

 • Pohľad na efektívne využitie vodných zdrojov a nové legislatívne požiadavky na využívanie dažďovej vody
 • Možnosti aplikácie modrej infraštruktúry

Význam biodiverzity a ekosystémov

 • Legislatívne a praktické hľadisko ochrany biodiverzity
 • Čo znamená zelená infraštruktúra a prečo je potrebné kombinovať tému modrej a zelenej infraštruktúry
 • Príklady a prínosy biodiverzity v praxi

Diskusia a záver

 • Zhodnotenie hlavných tém a záver kurzu
 • Možnosť otázok a diskusie s odborníkmi

Využite možnosť zapojiť sa do národného projektu ÚPSVaR – Zručnosti pre trh práce a požiadajte o príspevok na vzdelávanie pre toto školenie. Viac informácií TU

Lektori
Peter Škyrta
Sustainability Manager, ESG
ESG Risk Management and ESG Advisory
Petra Semjanová
Petra Semjanová
Sustainability Consultant, ESG
ESG Risk Management and ESG Advisory
Marek Sokáč
Marek Sokáč
Predseda vedeckej rady
Ústav Hydrológie SAV
Adrián Purkart
Adrián Purkart
TOP odborník na biodiverzitu v SR s aplikovaným výskumom
Katedra zoológie Prírodovedeckej fakulty UK
Milan Klinčok
Milan Klinčok
Permakultúrny dizajnér
Peter Šimurka
Peter Šimurka
Zakladateľ a vlastník environmentálnej konzultačnej agentúry
Branislav Siklienka
Branislav Siklienka
President of Slovak Association of Green Roofs
Ján Rapaň
Ján Rapaň
Vice president at Association of Green Roofs and Green Infrastructure
Program:

1.deň školenia

09.00 – 12.00 školenie
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.30 školenie

2.deň školenia

09.00 – 12.00 školenie

Cena

490 € bez DPH/osoba

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály, občerstvenie počas prestávok a obed (v rámci prvého dňa školenia), KPMG ESG Certifikát – Ochrana vôd, vodné a ďalšie prírodné zdroje po absolvovaní online testu

Registrácia

Do 2.10. do 17,00

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421903907016

Ďalšie školenia

10. okt 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie o udržateľnosti úroveň I.