Dátum školenia
26. apr
2023
Miesto
KPMG Conference Centre
Jazyk
slovenský

Prvé školenie v rámci KPMG ESG certifikácie, kde sa dozviete všetky požiadavky na vykazovanie informácií o udržateľnosti.

Na školení sa budeme venovať všetkým témam, ktoré sú potrebné pre pochopenie nových požiadaviek na vykazovanie informácií o udržateľnosti. V rámci školenia získate prehľad v aktuálnych, ale aj budúcich legislatívnych požiadavkách ohľadom vykazovania o udržateľnosti. Súčasťou školenia budú praktické príklady a názorné ilustrácie.

Obsah školenia

Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti (CSRD) – Predstavíme vám koho sa týka, aké sú základné požiadavky a porovnáme si ich s predchádzajúcou legislatívou.

Európske štandardy pre vykazovanie o udržateľnosti (ESRS) – Prejdeme si požiadavky jednotlivých navrhovaných štandardov – základné princípy a všeobecné zverejnenia, zverejnenia podľa jednotlivých nosných tém (environmentálne, sociálne a riadiace kritéria) a očakávané požiadavky na zverejňovanie v rámci sektorov. Taktiež si vysvetlíme, čo znamená princíp dvojitej významnosti a čo to pre vašu spoločnosť bude znamenať.

Taxonómia EU – Rozoberieme si, ako identifikovať oprávnené činnosti vo vašej spoločnosti a ako následne posúdiť, či je ich možné považovať za udržateľné v súlade s požiadavkami taxonómie (technické kritéria preskúmania pre významný príspevok, posúdenie pravidla výrazne nenarušiť zvyšné environmentálne ciele a ako posúdiť požiadavku na dodržiavanie minimálnych sociálnych záruk). Vysvetlíme si, ako pripraviť zverejnenia, upozorníme vás na najčastejšie chyby s ktorými sme sa stretli a predstavíme vám príklady dobrej praxe.

 

Po absolvovaní školenia budete poznať odpovede na tieto otázky:

  • Akých spoločností sa nové požiadavky týkajú a aké existujú výnimky?
  • Aký je vzťah medzi taxonómiou EU a CSRD?
  • Ktoré zverejnenia budú povinné a pri ktorých bude potrebné posúdiť významnosť pre vašu spoločnosť?
  • Ako sa pripraviť na vykazovanie – kde začať a aké sú osvedčené postupy?
  • Aké dáta bude potrebné zbierať?
  • Je možné sa pripraviť dobrovoľným vykazovaním podľa GRI alebo TCFD?

Po školení Vám ponúkame absolvovať online test, na základe ktorého získate KPMG ESG certifikát – Vykazovanie o udržateľnosti úroveň I.

Lektori
Miroslava Plevová
Senior Manager
Accounting Advisory and ESG Reporting
Michal Maxim
Associate Partner
Audit and ESG Assurance
Peter Nemečkay
Executive Director
Accounting and ESG Advisory
Vladimír Kundrák
Assistant Manager
KPMG Business Institute
Peter Škyrta
Peter Škyrta
Senior Sustainability & ESG Consultant
Program

09.00 – 12.00 školenie
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.30 školenie

Cena

650 € bez DPH/osoba

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály, občerstvenie počas prestávok a obed, KPMG ESG certifikát – úroveň I. po absolvovaní online testu

Fakturácia

poplatok za školenie bude fakturovaný po ukončení školenia

Registrácia

do 25.4.2023 do 14.00

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421903907016

Ďalšie školenia

3. - 4. okt 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti: Ochrana vôd, vodné a ďalšie prírodné zdroje