Andrea pracuje pre KPMG od roku 2004. Je slovenským štatutárnym audítorom a daňovým poradcom.

Andrea má viac ako 15 ročné skúsenosti s auditom, účtovným a daňovým poradenstvom.

Poskytuje poradenstvo množstvu podnikov, špecializuje sa na posudzovanie jednotlivých účtovných transakcií, ako aj komplexných účtovných situácií, venuje sa otázkam reštrukturalizácie, zlučovania, splynutia a rozdelenia podnikov, a to z hľadiska slovenských účtovných predpisov, ako aj IFRS.

Andrea hovorí slovensky, anglicky a maďarsky.

Andrea Šikulová

Ďalší lektori

Peter Škyrta

Sustainability Manager, ESG
ESG Risk Management and ESG Advisory

Peter Škyrta

Sustainability Manager, ESG
ESG Risk Management and ESG Advisory
Peter Škyrta

Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute

Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute
Tatiana Hargašová

Vladimír Kundrák

Assistant Manager
KPMG Business Institute

Vladimír Kundrák

Assistant Manager
KPMG Business Institute
Vladimír Kundrák

Michal Maxim

Associate Partner
Audit and ESG Assurance

Michal Maxim

Associate Partner
Audit and ESG Assurance
Michal Maxim

Peter Nemečkay

Executive Director
Accounting and ESG Advisory

Peter Nemečkay

Executive Director
Accounting and ESG Advisory
Peter Nemečkay

Michal Poštrk

Lecturer

Pavol Adamec

Executive Director
Risk & Compliance Services

Pavol Adamec

Executive Director
Risk & Compliance Services
Pavol Adamec

Karol Balco

Director
Valuations and Financial modeling

Karol Balco

Director
Valuations and Financial modeling
Karol Balco

Zuzana Blažejová

Executive Director
Tax

Zuzana Šidlová

Senior Manager
Tax

Dávid Hargaš

Lecturer