Andrea pracuje pre KPMG od roku 2004. Je slovenským štatutárnym audítorom a daňovým poradcom.

Andrea má viac ako 15 ročné skúsenosti s auditom, účtovným a daňovým poradenstvom.

Poskytuje poradenstvo množstvu podnikov, špecializuje sa na posudzovanie jednotlivých účtovných transakcií, ako aj komplexných účtovných situácií, venuje sa otázkam reštrukturalizácie, zlučovania, splynutia a rozdelenia podnikov, a to z hľadiska slovenských účtovných predpisov, ako aj IFRS.

Andrea hovorí slovensky, anglicky a maďarsky.

Andrea Šikulová

Ďalší lektori

Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute

Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute
Tatiana Hargašová

Miroslava Plevová

Senior Manager
Accounting Advisory and ESG Reporting

Miroslava Plevová

Senior Manager
Accounting Advisory and ESG Reporting
Miroslava Plevová

Michal Maxim

Associate Partner
Audit and ESG Assurance

Michal Maxim

Associate Partner
Audit and ESG Assurance
Michal Maxim

Jozef Hančár

Director
Audit

Richard Farkaš

Retired Partner/Consultant
Audit

Peter Nemečkay

Executive Director
Accounting Advisory

Peter Nemečkay

Executive Director
Accounting Advisory
Peter Nemečkay

Michal Poštrk

Lecturer

Vladimír Kundrák

Senior Consultant

Dávid Hargaš

Lecturer

Marek Masaryk

Associate Partner
Audit & Accounting & Payroll

Marek Masaryk

Associate Partner
Audit & Accounting & Payroll
Marek Masaryk

Karol Balco

Director
Valuations and Financial modeling

Karol Balco

Director
Valuations and Financial modeling
Karol Balco