Martin začal pracovať v KPMG v roku 2006 a je certifikovaný daňový poradca.

Martin má rozsiahle skúsenosti v oblasti poskytovania daňovo-poradenských služieb miestnym klientom, ako aj medzinárodným skupinám. Jeho zákazky sa sústreďujú hlavne na transferové oceňovanie, daňové due diligence, poradenstvo v oblasti dane z príjmov právnických osôb a poradenstvo k DPH.

Martin tiež získal rozsiahle skúsenosti v oblasti služieb transferového oceňovania ponúkaných spoločnosťou KPMG. V roku 2012 sa Martin vrátil z vyslania v spoločnosti KPMG Singapore, kde získal aj medzinárodné skúsenosti.

Martin má skúsenosti s prácou s klientmi najmä v oblasti nehnuteľností, telekomunikácií, finančných služieb, energetiky, elektroniky a automobilového priemyslu.

Martin Zima

Ďalší lektori

Róbert Kolár

Executive Director
Tax

Dávid Hargaš

Lecturer

Jozef Hančár

Senior manager
Audit

Marek Masaryk

Executive director
Audit & Accounting & Payroll

Marek Masaryk

Executive director
Audit & Accounting & Payroll
Marek Masaryk

Karol Balco

Senior manager
Valuations and Financial modeling

Karol Balco

Senior manager
Valuations and Financial modeling
Karol Balco

Pavol Adamec

Executive Director
Risk & Compliance Services

Pavol Adamec

Executive Director
Risk & Compliance Services
Pavol Adamec

Peter Balážik

Manager
Audit

Zuzana Blažejová

Executive Director
Tax

Michal Bubák

Manager
Risk & Compliance Services

Tomáš Ciran

Partner
Tax