Martin začal pracovať v KPMG v roku 2006 a je certifikovaný daňový poradca.

Martin má rozsiahle skúsenosti v oblasti poskytovania daňovo-poradenských služieb miestnym klientom, ako aj medzinárodným skupinám. Jeho zákazky sa sústreďujú hlavne na transferové oceňovanie, daňové due diligence, poradenstvo v oblasti dane z príjmov právnických osôb a poradenstvo k DPH.

Martin tiež získal rozsiahle skúsenosti v oblasti služieb transferového oceňovania ponúkaných spoločnosťou KPMG. V roku 2012 sa Martin vrátil z vyslania v spoločnosti KPMG Singapore, kde získal aj medzinárodné skúsenosti.

Martin má skúsenosti s prácou s klientmi najmä v oblasti nehnuteľností, telekomunikácií, finančných služieb, energetiky, elektroniky a automobilového priemyslu.

Martin Zima

Ďalší lektori

Marek Masaryk

Výkonný riaditeľ, Audit & Accounting & Payroll

Marek Masaryk

Výkonný riaditeľ, Audit & Accounting & Payroll
Marek Masaryk

Karol Balco

Oddelenie valuácií a finančného modelovania

Karol Balco

Oddelenie valuácií a finančného modelovania
Karol Balco

Pavol Adamec

Executive Director
Risk & Compliance Services

Pavol Adamec

Executive Director
Risk & Compliance Services
Pavol Adamec

Peter Balážik

Manager
Audit

Zuzana Blažejová

Executive Director
Tax

Michal Bubák

Manager
Risk & Compliance Services

Tomáš Ciran

Partner
Tax

Petra Černáková

Senior Manager
Audit

Richard Farkaš

Partner
Audit

Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute

Tatiana Hargašová

Director
Head of KPMG Business Institute
Tatiana Hargašová

Andrej Jandzík

Senior Manager
Audit