KPMG Game of Business je dvojdňové interaktívne školenie pre zamestnancov, počas ktorého majú možnosť rozhodovať o fungovaní firmy. Účastníci sú rozdelení do tímov a pomocou simulácie riadia svoje podniky a navzájom si konkurujú. Tím, ktorý prijíma najlepšie rozhodnutia, vyhráva.

Dátum školenia
19. - 20. okt
2021
Účastnícky poplatok
360 € bez DPH/osoba
432 € s DPH/osoba
Jazyk
slovenský

Účastníci lepšie porozumejú základným princípom fungovania spoločnosti, získajú ucelený obraz “big picture”, vďaka ktorému budú lepšie rozumieť súvislostiam. Ide o efektívnu formu učenia sa nových zručností a zážitkový teambuilding súčasne.

  • Tréning kritického myslenia a schopnosti prispôsobiť sa zmene
  • Interaktívna tímová práca, ktorá podporí spoluprácu vašich zamestnancov
  • Tréning strategického manažmentu a krízového riadenia
  • Efektívna forma učenia sa manažérskeho účtovníctva a podnikových financií
  • Prijímanie strategických rozhodnutí, ktoré ovplyvnia celkový chod spoločnosti
  • Príležitosť učiť sa z vlastných chýb

Počas školenia každý tím vedie svoju spoločnosť, robí rozhodnutia o predajnej cene, o ktoré objednávky sa budú uchádzať, o vstupe na nové trhy, vývoj nových výrobkov, rozšírenie výrobnej kapacity a nákupe surovín. Budú sledovať likviditu spoločnosti, robiť rozhodnutia o nových úveroch a prijímať nových zamestnancov. Na porovnanie výsledkov medzi tímami vytvoria hravou formou súvahu a výkaz ziskov a strát.

Na základe nášho prieskumu Future skills – Is Slovakia ready? na Slovensku spoločnosti identifikovali ako najdôležitejšie zručnosti budúcnosti, ktoré ich zamestnancom chýbajú:

  • schopnosť kriticky myslieť
  • prispôsobiť sa zmene
  • kreatívne myslenie.

Počas tohto školenia budú mať príležitosť všetky tri zručnosti intenzívne trénovať hravou formou.

Školenie je vhodné pre účastníkov zo všetkých oddelení – IT, ľudské zdroje, výroba, logistika, predaj, atď, nie je nutná predchádzajúca znalosť financií. Pre účastníkov z finančného oddelenia školenie poskytuje možnosť vyskúšať si rolu riaditeľa výroby a predaja.

Školenie je otvoreným školením, na ktorom sa stretnú účastníci z rôznych spoločností. Odporúčame vytvoriť za jednu spoločnosť jeden tím, čiže naraz preškoliť troch alebo štyroch zamestnancov

KPMG Game of Business odporúčame aj ako uzatvorené školenie na mieru pre konkrétnu spoločnosť. Je to príležitosť pre kolegov z rôznych oddelení, aby sa lepšie spoznali, pracovali spoločne na vedení svojej firmy, prekonávali komunikačné bariéry a učili sa novým zručnostiam.

V prípade nepriaznivej situácie kvôli pandémii by sme školenie presunuli na iný termín. Školenie budeme fakturovať až po jeho realizácii.

 

Lektori
Tatiana Hargašová
Director
Head of KPMG Business Institute
Petronela Lakatošová
Petronela Lakatošová
Lecturer
Povedali ste o nás

“Oceňujem najmä prepojenie s praxou pod inštruktážou profesionálnych lektorov. Lektori ma sprevádzali jednotlivými krokmi pri riadení podniku, ale rozhodnutia boli na mne s tímom. A tým sme tomu lepšie porozumeli.”

“Odniesla som si z tohto kreatívneho školenia cenné informácie.”

“Školenie bolo skvelé! Počas kurzu som sa vcítil do role CFO 😊 Hrali sme reálne situácie: ako riadiť firmu z finančného hľadiska od A-Z, robiť veľké rozhodnutia a uvedomil som si, ako je náročné nie len udržať firmu v zisku. Inšpiratívne skolenie, v ktorom si zároveň precvičíte aj počítanie súvahy a výkazu ziskov strát hravou formou. Rozhodne by som išiel znova, vrelo odporúčam.”

“Vynikajúco prevedená forma školenia – učíte sa pri ňom – nie silene, ale veľmi prirodzene prostredníctvom hry. Dokonca som bola schopná porozumieť rýchlo súvahe, ktorú som videla prvýkrát.”

Program

08.30 – 09.00 registrácia
09.00 – 12.00 školenie
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 17.00 školenie

V poplatku sú zahrnuté

Školiace materiály, občerstvenie a nápoje

VIAC INFORMÁCIÍ

Monika Súkenníková
msukennikova@kpmg.sk
+421 903907016

Ďalšie školenia

Odložené dane sú jedna z najzložitejších oblastí účtovníctva. Richard Farkaš vám na pripravovanom školení ukáže, ako predchádzať chybám pri posudzovaní odložených daní.

Chcete sa vyhnúť chybám v účtovnej závierke? Viete ako správne pripraviť zverejnenia v účtovnej závierke v súvislosti s pandémiou? Prihláste sa na školenie, na ktorom Vám ozrejmíme, ako zostaviť účtovnú závierku správne a v súlade s platnou legislatívou.