Školenie je určené pracovníkom útvaru regulačného výkazníctva, financií a riadenia rizík bánk.

Dátum školenia
6. - 7. dec
2022
Účastnícky poplatok
25 000,- Kč
bez DPH/osoba
Miesto
online/prezenčne

KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8

Jazyk
český

Školenie organizujeme v spolupráci s KPMG Business Institute v Českej republike a bude prebiehať v českom jazyku.

Potrebujete rýchlo a efektívne zaškoliť nových pracovníkov vo vašom útvare regulačného výkazníctva?
Nechcete vyťažovať vašich interných špecialistov prípravou školení?
Potrebujete získať komplexný a súčasne detailný prehľad o tom, ako vytvoriť jednotlivé regulačné výkazy COREP a FINREP?
Chcete zlepšiť vaše znalosti ohľadom výpočtu kapitálovej primeranosti podľa CRR?
Chcete si na praktických príkladoch objasniť postupy čiastkových výpočtov, ako sú rizikovo vážené aktíva (RWA), úverová úprava ocenenia (CVA), likvidita (LCR), páka (LR) a ďalšie?
Chcete pochopiť rozdiely medzi jednotlivými metódami výpočtu, zoznámiť sa s najčastejšími chybami a dozvedieť sa o vplyve najnovších metodických zmien?

Pošlite vaše metodiky na náš workshop.

Program

 • Zostavenie finančných výkazov (F 01 až F 02) – súvaha, výsledovka, podsúvaha.
 • Zostavenie kľúčových častí výkazov F03 až F47.
 • Tvorba prevodného mostíka účtovnej osnovy.
 • Zostavenie výkazu F 18 a F 19 pre nevýkonné expozície a expozície s úľavou.
 • Zostavenie výkazov pre zaťažené aktíva F 32 – F 36.
 • Zostavenie kritických oblastí výkazu C 72 – C 77 (likvidita LCR).
 • Predstavenie nového výkazu pre NSFR.
 • Praktická ukážka kompletného postupu výpočtu kapitálovej primeranosti.
 • Zostavenie regulačného kapitálu (C 01).
 • Obozretnostné filtre a odpočítateľné položky, dodatočná úprava ocenenia (AVA).
 • Výpočet rizikovo vážených aktív podľa metódy STA (C 07).
 • Výpočet kapitálovej požiadavky na úverovú úpravu ocenenia (CVA).
 • Výpočet kapitálovej požiadavky na operačné riziko (BIA, STA, C 16 – C 17).
 • Predstavenie nového výkazu C 90.
 • Výpočet kapitálovej požiadavky k menovému, úrokovému a akciovému riziku podľa štandardizovanej metódy (C 18 – C 25).
 • Expozícia v úverovom riziku protistrany (základný prehľad metód a opis nových výkazov C 34).
 • Zostavenie výkazu o stratách z expozícií zabezpečených nehnuteľnosťami (C 15).
 • Zostavenie výkazu finančnej páky (C 47).
 • Demonštrácia obozretnostnej konsolidácie.
 • Ukážka najčastejších chýb pri výpočte.

Prínosy

 • Pochopíte hlavné postupy výpočtu kapitálovej primeranosti a ďalších výkazov, ktoré sú súčasťou regulačného výkazníctva COREP a FINREP podľa metodiky EBA roku 2021.
 • Získate prehľad o best practices pri vykazovaní a najčastejších chybách.
 • Budete môcť diskutovať o vplyvoch a metodických nejasnostiach s odborníkmi, ktorí sa podieľali a podieľajú na implementácii CRR/CRD IV vo finančných inštitúciách na českom trhu.

Registrácia

Registrujte sa prosím TU cez link KPMG Business Institute v ČR.

Školenie bude prebiehať ONLINE cez MS Teams a aj PREZENČNE v Prahe. Napíšte prosím do prihlášky akú formu preferujete.

Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

Ak ste členom ACCA, za účasť na tomto školení máte nárok získať 14 CPD bodov pre váš profesionálny rozvoj.

Lektori
Daniel Pištej
Daniel Pištej
Risk Consulting - Banking
KPMG ČR
Roman Stránský
Roman Stránský
Risk Consulting - Banking
KPMG ČR
Program (2 dni)

09:00 – 16:00

V poplatku je zahrnuté

Cena zahŕňa občerstvenie, obed a študijné materiály.

Viac informácií

Lucia Bauerová

lbauerova@kpmg.cz

+420602643663

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business