Školenie je určené pre pracovníkov účtovného a daňového oddelenia. Počas školenia budeme postupovať podľa Opatrenia Ministerstva Financií SR, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa IFRS.

Dátum školenia
10. dec
2021
Účastnícky poplatok
150 € BEZ DPH/OSOBA
180 € s DPH/osoba
Miesto
online

Jazyk
Slovenský

Na praktických príkladoch vysvetlíme rozdiely medzi výsledkom hospodárenia podľa IFRS a slovenskými postupmi účtovania, ktoré sa berú do úvahy pri zisťovaní základu dane z príjmov právnických osôb.

Obsahom školenia sú tieto oblasti:

 • Úpravy pri dlhodobom hmotnom majetku

  •  rozdiely pri vykazovaní aktivácie, zaradenia, odpisovania, vyradenia a technického zhodnotenia
  • rozdiely pri vykazovaní ocenenia a prechodného zníženia hodnoty
 • Úpravy pri prenájme
 • Úpravy pri dlhodobom nehmotnom majetku
  • rozdiely pri vykazovaní aktivácie, zaradenia, odpisovania, vyradenia a technického zhodnotenia
  • rozdiely pri vykazovaní ocenenia a prechodného zníženia hodnoty
 • Úpravy pri rezervách
 • Úpravy pri prechodnom znížení hodnoty majetku
 • Úpravy pri zlúčení, splynutí, rozdelení, vklade a predaji podniku, úpravy pri ocenení investícií do pridružených podnikov a ocenení investícií do spoločných podnikov metódou vlastného imania, úpravy pri poistných zmluvách a úpravy pri prvom uplatnení štandardov nebudú obsahom školenia.

Dôležité informácie:

Školenie bude online live, takže budete mať možnosť sa pýtať otázky, ktoré Vás zaujímajú.

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams od 9.00 do 12.00. Rezervujte si miesto čím skôr, počet účastníkov je obmedzený. Registrácia je do 09.12.2021 do 17:00.

Ak je už stav naplnený a máte záujem sa zúčastniť, pripravíme ďalší termín. Napíšte prosím Monike Súkenníkovej na msukennikova@kpmg.sk.

Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, tiež sa môžete školenia zúčastniť, video hovor budete mať pomocou Vášho prehliadača.

Iba zaregistrovaní účastníci dostanú link na pripojenie sa na webinár.

Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

Lektori
Róbert Kolár
Executive Director
Tax
Tatiana Hargašová
Director
Head of KPMG Business Institute
Program

9:00 – 12:00

Viac informácií

Monika Súkenníková
msukennikova@kpmg.sk

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business