Školenie je určené pre účtovníkov, ktorí zostavujú účtovnú závierku a radi by sa oboznámili s najnovšími právnymi predpismi. Zameriame sa aj na zverejnenia v súvislosti s dopadom pandémie na going concern a dotácie.

Dátum školenia
14. - 15. apr
2021
Účastnícky poplatok
330€
bez DPH
Miesto
Online

Jazyk
Slovenský

Účtovná závierka je zrkadlom každej spoločnosti. Prostredníctvom verejného registra môže do nej nahliadnuť ktokoľvek. Preto by sa jej príprava nemala podceniť. Za prípadné chyby totiž hrozí pokuta od daňového úradu až do výšky 3 milióny eur.

Cieľom dvoch doobedných častí webinára je oboznámiť účastníkov s právnymi predpismi pre účtovnú závierku veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu, a tým uľahčiť jej zostavenie.

Účtovnú závierku tvoria tri súčasti – súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky. Práve príprave poznámok venujú účtovníci najviac času. V KPMG už 20 rokov pripravujeme vzorovú účtovnú závierku. Na školení sa zameriame najmä na obsah poznámok.

Účtovná závierka, vrátane obsahu poznámok, sú upravené zákonom o účtovníctve a právnymi predpismi vydanými Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Obsah školenia

  • Zverejnenia v súvislosti s dopadom pandémie na Vašu spoločnosť – going concern a dotácie
  • Zmeny účtovných predpisov v priebehu roku 2020
  • Vzorová účtovná závierka k 31. decembru 2020
  • Budeme prechádzať poznámky bod po bode a odpovedať na Vaše otázky
  • Najčastejšie chyby pri vypracovávaní účtovnej závierky

Počas webinára sa môžete pýtať otázky pomocou chat-u alebo mikrofónu. Na Vaše otázky budú odpovedať lektorky a taktiež Richard Farkaš.

Ak ste členom ACCA, za účasť na tomto školení získate 8 CPD bodov.

ležité informácie:

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams. Registrácia je do 13.4.2021 do 17.00.

Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, tiež sa môžete školenia zúčastniť, video hovor budete mať pomocou Vášho prehliadača. Spolu s pozvánkou Vám pošleme aj link na školenie. Po prihlásení sa na webinár si prosím vypnite mikrofón a pre osobnejší kontakt uvítame zapnutú kameru. Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

Lektori
Andrea Šikulová
Senior Manager
Accounting Advisory
Miroslava Plevová
Senior Manager
Accounting Advisory and ESG Reporting
Mária Hatalová
Mária Hatalová
Manager
Audit
Povedali ste o nás

„Použité príklady boli relevantné a pomohli mi lepšiemu pochopeniu.“

„Výborné školenie, určite budem odporúčať aj svojim známym.“

Program

1.časť: 14.4.2021 o 9.00 – 12.00

2.časť: 15.4.2021 o 9.00 – 12.00

Viac informácií

Monika Súkenníková
msukennikova@kpmg.sk
+421903907016

Ďalšie školenia

Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? Toto školenie je pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri každodennej práci.