Školenie je určené pre účtovníkov, ktorí zostavujú účtovnú závierku a radi by sa oboznámili s najnovšími právnymi predpismi.

Dátum školenia
12. dec
2019
Účastnícky poplatok
330€
bez DPH
Miesto
KPMG Conference Centre
Jazyk
Slovenský

Účtovná závierka je zrkadlom každej spoločnosti. Prostredníctvom verejného registra môže do nej nahliadnuť ktokoľvek. Preto by sa jej príprava nemala podceniť. Za prípadné chyby totiž hrozí pokuta od daňového úradu až do výšky 3 milióny eur.

Cieľom jednodňového seminára je oboznámiť účastníkov s právnymi predpismi pre účtovnú závierku veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu, a tým uľahčiť jej zostavenie.

Účtovnú závierku tvoria tri súčasti – súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky. Práve príprave poznámok venujú účtovníci najviac času. V KPMG už 20 rokov pripravujeme vzorovú účtovnú závierku. Účastníci seminára dostanú tento praktický návod vo forme brožúry. Na školení sa zameriame najmä na obsah poznámok.

Účtovná závierka, vrátane obsahu poznámok, sú upravené zákonom o účtovníctve a právnymi predpismi vydanými Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

 

Obsah školenia

  • Zmeny účtovných predpisov v priebehu roku 2019
  • Vzorová účtovná závierka k 31. decembru 2019
  • Poznámky ako tretia súčasť účtovnej závierky (budeme prechádzať požiadavky na obsah poznámok, bod po bode podľa opatrenia MF SR k účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu)
  • Najčastejšie chyby pri vypracovaní poznámok
Lektori
Richard Farkaš
Partner
Audit
Program

08.30 – 09.00 registrácia
09.00 – 12.00 seminár
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.00 seminár

V poplatku sú zahrnuté
  • publikácia Vzorová účtovná závierka 2019 pre veľké účtovné jednotky (t. j. súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky) v slovenskom jazyku, spolu asi 80 strán,
  • elektronická interaktívna verzia Vzorová účtovná závierka 2019 pre veľké účtovné jednotky,
  • občerstvenie, obed.
Viac informácií

Kristína Huňadyová
khunadyova@kpmg.sk
+421915758844

 

KPMG

Načítavam...

KPMG

Odosielam...

Prihláška na školenie Registration Form

Vyplnením formulára sa prihlasujete na kurz. Potvrdenie registrácie dostanete automaticky e-mailom.
By filling of this form you are registering for the course or exam. You will receive confirmation of registration by e-mail.

Ďalšie školenia

Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? Toto školenie je pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri každodennej práci.

Odložené dane sú jedna z najzložitejších oblastí účtovníctva. Richard Farkaš vám na pripravovanom školení ukáže, ako predchádzať chybám pri posudzovaní odložených daní.