Právne predpisy pre poznámky ako tretiu súčasť účtovnej závierky podnikateľov k 31. 12. 2017.

Dátum školenia
14. dec
2017
Účastnícky poplatok
396 € s DPH
(DPH 20% je 66 €, cena bez DPH je 330 €)
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Jazyk
slovenský

Cieľom tohto jednodňového seminára je oboznámiť účastníkov s právnymi predpismi pre účtovnú závierku veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu, najmä pre poznámky, a tým uľahčiť jej zostavenie k 31. 12. 2017.

Účtovná závierka, vrátane obsahu poznámok, sú upravené zákonom o účtovníctve a právnymi predpismi vydanými Ministerstvom financií Slovenskej republiky. KPMG na Slovensku pripravila vzorovú účtovnú závierku 2017 pre veľké účtovné jednotky, teda súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky, aby demonštrovala práve tieto právne predpisy pre poznámky. Účastníci seminára dostanú tento materiál vo forme brožúry.

Program

08.30 – 09.00 registrácia
09.00 – 10.30 seminár
10.30 – 10.50 prestávka, občerstvenie
10.50 – 12.00 seminár
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 14.30 seminár
14.30 – 14.50 prestávka, občerstvenie
14.50 – 16.00 seminár

V poplatku je zahrnuté

publikácia Vzorová účtovná závierka 2017 pre veľké účtovné jednotky (t. j. súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky) v slovenskom jazyku, spolu asi 80 strán,

elektronická interaktívna verzia Vzorová účtovná závierka 2016 pre veľké účtovné jednotky,

občerstvenie, obed.

Viac informácií

Kristína Jarošová
kristinajarosova@kpmg.sk

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business