Dátum školenia
16. nov
2021
Účastnícky poplatok
ZADARMO
Miesto
online

Jazyk
slovenský

Obsah webinára

  • Úvod do ESG
  • Prehľad platnej a pripravovanej legislatívy a požiadaviek na vykazovanie informácií ohľadom ESG
  • Nová smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti (CSRD)
  • Overovanie nefinančných informácií audítorom
  • Taxonómia EU
  • Zmenia sa pre podniky podmienky pre financovanie?

 

Webinár bude prebiehať v slovenskom jazyku

 

Dôležité informácie:

Iba zaregistrovaní účastníci dostanú link na pripojenie sa na webinár pár dní pred jeho konaním.

Webinár bude online live, takže budete mať možnosť sa pýtať otázky, ktoré Vás zaujímajú.

Prebiehať bude cez MS Teams od 10.00 do 11.00. Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, tiež sa môžete webinára zúčastniť, video hovor budete mať pomocou Vášho prehliadača.

Registrácia je otvorená do 8.11.2021 do 14.00.

 

Lektori
Miroslava Plevová
Manager
Accounting Advisory and ESG Reporting
Michal Maxim
Director
Audit and ESG Assurance
Čas konania webinára

10.00 – 11.00

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

Ďalšie školenia

Odložené dane sú jedna z najzložitejších oblastí účtovníctva. Richard Farkaš vám na pripravovanom školení ukáže, ako predchádzať chybám pri posudzovaní odložených daní.