Školenie je určené pre účtovníkov, ktorí zostavujú účtovnú závierku a radi by sa oboznámili s najnovšími právnymi predpismi. Zameriame sa aj na zverejnenia v súvislosti s dopadom pandémie na going concern a dotácie.

Dátum školenia
9. dec
2021
Účastnícky poplatok
330€
bez DPH
Miesto
online / KPMG Conference Centre, River Park
Jazyk
Slovenský

Účtovná závierka je zrkadlom každej spoločnosti. Prostredníctvom verejného registra môže do nej nahliadnuť ktokoľvek. Preto by sa jej príprava nemala podceniť. Za prípadné chyby totiž hrozí pokuta od daňového úradu až do výšky 3 milióny eur.

Cieľom jednodňového seminára je oboznámiť účastníkov s právnymi predpismi pre účtovnú závierku veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu, a tým uľahčiť jej zostavenie.

Účtovnú závierku tvoria tri súčasti – súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky. Práve príprave poznámok venujú účtovníci najviac času. V KPMG už vyše 20 rokov pripravujeme vzorovú účtovnú závierku. Na školení sa zameriame najmä na obsah poznámok.

Účtovná závierka, vrátane obsahu poznámok, sú upravené zákonom o účtovníctve a právnymi predpismi vydanými Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Obsah školenia

  • Zverejnenia v súvislosti s dopadom pandémie na Vašu spoločnosť – going concern a dotácie
  • Zmeny účtovných predpisov v priebehu roku 2021
  • Vzorová účtovná závierka k 31. decembru 2021
  • Budeme prechádzať poznámky bod po bode a odpovedať na Vaše otázky
  • Najčastejšie chyby pri vypracovávaní účtovnej závierky

 

ležité informácie:

Registrácia je do 8.12.2021 do 15.00.

Ak ste členom ACCA, za účasť na tomto školení získate 8 CPD bodov.

Školenie bude prebiehať online a prezenčne v našich priestoroch KPMG, na 8. poschodí. Prezenčné školenie je s obmedzenou kapacitou a prebieha v režime OP. Pokiaľ by sa situácia akokoľvek zmenila, budeme vás včas informovať.

Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

Lektori
Richard Farkaš
Retired Partner/Consultant
Audit
POVEDALI STE O NÁS

“Výborné školenie, určite budem odporúčať aj svojim známym.”

„Veľmi dobré, výstižné a konštrukívne školenie. Dostala som veľa užitočných informácií, ktoré sú pre mňa prínosom v mojej práci.“

Program

08.30 – 09.00 registrácia
09.00 – 12.00 seminár
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.00 seminár

V poplatku sú zahrnuté
  • publikácia Vzorová účtovná závierka 2021 pre veľké účtovné jednotky (t. j. súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky) v slovenskom jazyku, spolu asi 80 strán,
  • elektronická interaktívna verzia Vzorová účtovná závierka 2021 pre veľké účtovné jednotky,
Viac informácií

Ďalšie školenia

Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? Toto školenie je pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri každodennej práci.