Školenie je určené pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť pracovať s aplikáciou Power BI. Prínosom školenia a implementácie aplikácie pre Vás bude automatizácia finančného a manažérskeho účtovníctva, integrácia s inými aplikáciami, kombinácia dátových zdrojov a vizualizácia dát.

Dátum školenia
15. - 16. jún
2021
Účastnícky poplatok
330 €
bez DPH/osoba
Miesto
online

Jazyk
slovenský

Pripravili sme pre Vás jedinečné školenie pod vedením lektorky, ktorá rozumie financiám, má dlhoročné skúsenosti a zručnosti v oblasti finančného reportingu, kontrolingu a auditu. Mária Hatalová má zároveň dlhoročné skúsenosti s implementáciou Power BI reportingu pri vytváraní reportov na mieru pre našich klientov.

Naučíte sa ako ušetriť čas a zefektívniť Vašu prácu a prácu Vášho tímu. Mnohé reporty, ktoré sa v súčasnosti robia s použitím Excelu sa dajú zautomatizovať a namiesto niekoľko hodín práce môžete mať aktualizované výsledky v priebehu niekoľkých minút.

Využitie Power BI pri optimalizácii finančného a manažérskeho účtovníctva

Všetci účastníci počas praktického školenia pracujú na svojich počítačoch. Postupne sa učia aplikovať funkcionalitu Power BI a vytvoriť vlastný report na modelovom príklade.

  1. Úvod do Power BI – základný prehľad o jednotlivých častiach Power BI
  2. Zdroje dát – ako sa pripojiť na najbežnejšie zdroje dát
  3. Transformácia dát (Power Query) – ako spracovávať dáta v Power BI Power Query
  4. Dátové modelovanie (Power Pivot) – vytváranie dátových modelov a vzťahov
  5. Analytika v jazyku DAX – najpoužívanejšie funkcie jazyka DAX
  6. Vizualizácia – oboznámenie sa s najviac používanými vizualizáciami Power BI
  7. Interakcia a filtre – ktoré Vám uľahčia prácu s dátami
  8. Reporting – ako vytvoriť najčastejšie reporty

 

ležité informácie:

Je nevyhnutné, aby každý účastník školenia mal aplikáciu Power BI verzia Február 2021 dopredu nainštalovanú. Školenie je praktické, každý pracuje samostatne pod vedením skúsenej lektorky.

Registrácia na školenie je otvorená do 14.6.2021 do 14.00.

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams. Spolu s pozvánkou do kalendára Vám pošleme aj link na školenie. Po prihlásení sa na webinár si prosím vypnite mikrofón a pre osobnejší kontakt uvítame zapnutú kameru.

Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

 

Viac informácií o našej komplexnej službe Automatizovaný finančný reporting >>

 

Lektori
Mária Hatalová
Mária Hatalová
Manager
Audit
Program

1.časť: 15.6.2021 o 9.00 – 12.00

2.časť: 16.6.2021 o 9.00 – 12.00

Viac informácií

Monika Súkenníková

+421903907016

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business