Školenie je určené pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť pracovať s aplikáciou Power BI. Prínosom školenia a implementácie aplikácie pre Vás bude automatizácia finančného a manažérskeho účtovníctva, integrácia s inými aplikáciami, kombinácia dátových zdrojov a vizualizácia dát.

Dátum školenia
30. nov - 1. dec
2022
Účastnícky poplatok
580 €
bez DPH/osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park
Jazyk
Slovenský

Pripravili sme pre Vás jedinečné praktické školenie pod vedením skúsených lektorov.

Naučíte sa ako ušetriť čas a zefektívniť Vašu prácu a prácu Vášho tímu. Mnohé reporty, ktoré sa v súčasnosti robia s použitím Excelu sa dajú zautomatizovať a namiesto niekoľko hodín práce môžete mať aktualizované výsledky v priebehu niekoľkých minút.

Využitie Power BI pri optimalizácii finančného a manažérskeho účtovníctva

Všetci účastníci počas praktického školenia pracujú na svojich počítačoch. Postupne sa učia aplikovať funkcionalitu Power BI a vytvoriť vlastný report na modelovom príklade.

Obsah 1. deň

 1. Úvod do Power BI – základný prehľad o jednotlivých častiach Power BI
 2. Power Query –  spracovanie dát
 3. Zdroje dát – ako sa pripojiť na najbežnejšie zdroje dát
 4. Transformácia dát a príprava dátového modelu
 5. Dátové modelovanie  – vytváranie dátových modelov a vzťahov
 6. Analytika v jazyku DAX – najpoužívanejšie funkcie jazyka DAX
 7. Štatistické a time inteligence funkcie
 8. Prípadová štúdia – realizácia power BI riešenia (business case)

Obsah 2. deň

 1. Filtrovacie a vyhodnocovacie funkcie
 2. Interakcie – ovládanie a navigácia reportu
 3. Vizualizácia – oboznámenie sa s najviac používanými vizualizáciami Power BI
 4. Reporting – ako vytvoriť najčastejšie reporty
 5. Publikovanie a zdieľanie reportov
 6. Tips & Tricks pre používateľov
 7. Prípadová štúdia – realizácia power BI riešenia (business case)

ležité informácie:

Keďže toto školenie bude interaktívne a praktické, je nevyhnutné, aby každý účastník mal so sebou svoj pracovný notebook s dopredu nainštalovanou aplikáciu Power BI. Ideálne najnovšiu verziu Október 2022 (ktorú budú používať naši lektori). Každý bude pracovať samostatne pod vedením našich skúsených lektorov.

Registrácia na školenie je otvorená do 28.11.2022 do 14.00.

Školenie bude prebiehať prezenčne v našich priestoroch KPMG, na 8. poschodí. Pokiaľ by sa pandemická situácia akokoľvek zmenila, budeme vás včas informovať o zmene termínu.

Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

 

Viac informácií o našej komplexnej službe Automatizovaný finančný reporting >>

Lektori
Tomáš Brňák
Tomáš Brňák
Manager
Dávid Švaňa
Dávid Švaňa
Data Analyst
POVEDALI STE O NÁS

„Perfektný tool, ďakujem, že som ho prostredníctvom vás objavila. Dúfam, že to v krátkom čase aplikujem na reportingu pre náš management.“

„Tak presvedčivo to bolo odprezentované, že keby som aj nechcela a neverila, tak s Power BI začnem pracovať…“

Program

09.00 – 12.00 seminár
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.00 seminár

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály a malé občerstvenie počas krátkych prestávok (obed v poplatku nie je zahrnutý)

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421903907016

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business