Školenie je určené pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť pracovať s aplikáciou Power BI. Prínosom školenia a implementácie aplikácie pre Vás bude automatizácia finančného a manažérskeho účtovníctva, integrácia s inými aplikáciami, kombinácia dátových zdrojov a vizualizácia dát.

Dátum školenia
16. - 17. jún
2022
Účastnícky poplatok
550 €
bez DPH/osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park
Jazyk
slovenský

Pripravili sme pre Vás jedinečné školenie pod vedením lektorky, ktorá rozumie financiám, má dlhoročné skúsenosti a zručnosti v oblasti finančného reportingu, kontrolingu a auditu. Mária Hatalová má zároveň dlhoročné skúsenosti s implementáciou Power BI reportingu pri vytváraní reportov na mieru pre našich klientov.

Naučíte sa ako ušetriť čas a zefektívniť Vašu prácu a prácu Vášho tímu. Mnohé reporty, ktoré sa v súčasnosti robia s použitím Excelu sa dajú zautomatizovať a namiesto niekoľko hodín práce môžete mať aktualizované výsledky v priebehu niekoľkých minút.

Využitie Power BI pri optimalizácii finančného a manažérskeho účtovníctva

Všetci účastníci počas praktického školenia pracujú na svojich počítačoch. Postupne sa učia aplikovať funkcionalitu Power BI a vytvoriť vlastný report na modelovom príklade.

Obsah 1. deň

 1. Úvod do Power BI – základný prehľad o jednotlivých častiach Power BI
 2. Power Query –  spracovanie dát
 3. Zdroje dát – ako sa pripojiť na najbežnejšie zdroje dát
 4. Transformácia dát a príprava dátového modelu
 5. Dátové modelovanie  – vytváranie dátových modelov a vzťahov
 6. Analytika v jazyku DAX – najpoužívanejšie funkcie jazyka DAX
 7. Štatistické a time inteligence funkcie
 8. Prípadová štúdia – realizácia power BI riešenia (business case)

Obsah 2. deň

 1. Filtrovacie a vyhodnocovacie funkcie
 2. Interakcie – ovládanie a navigácia reportu
 3. Vizualizácia – oboznámenie sa s najviac používanými vizualizáciami Power BI
 4. Reporting – ako vytvoriť najčastejšie reporty
 5. Publikovanie a zdieľanie reportov
 6. Tips & Tricks pre používateľov
 7. Prípadová štúdia – realizácia power BI riešenia (business case)

ležité informácie:

Keďže toto školenie bude interaktívne a praktické, je nevyhnutné, aby každý účastník mal so sebou svoj pracovný notebook s dopredu nainštalovanou aplikáciu Power BI a ideálne verziu Október 2021 (ktorú bude používať naša lektorka). Každý bude pracovať samostatne pod vedením našich skúsených lektorkov.

Registrácia na školenie je otvorená do 15.6.2022 do 14.00.

Školenie bude prebiehať prezenčne v našich priestoroch KPMG, na 8. poschodí. Pokiaľ by sa pandemická situácia akokoľvek zmenila, budeme vás včas informovať o zmene termínu.

Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

 

Viac informácií o našej komplexnej službe Automatizovaný finančný reporting >>

Lektori
Mária Hatalová
Mária Hatalová
Manager
Audit
Dávid Švaňa
Dávid Švaňa
Data Analyst
POVEDALI STE O NÁS

„Perfektný tool, ďakujem, že som ho prostredníctvom vás objavila. Dúfam, že to v krátkom čase aplikujem na reportingu pre náš management.“

„Tak presvedčivo to bolo odprezentované, že keby som aj nechcela a neverila, tak s Power BI začnem pracovať…“

Program

09.00 – 12.00 seminár
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.00 seminár

V poplatku je zahrnuté

malé občerstvenie počas krátkych prestávok (obed v poplatku nie je zahrnutý)

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421903907016

Ďalšie školenia

Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? Toto školenie je pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri každodennej práci.