Školenie je určené pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť pracovať s aplikáciou Power BI. Prínosom školenia a implementácie aplikácie pre Vás bude automatizácia finančného a manažérskeho účtovníctva, integrácia s inými aplikáciami, kombinácia dátových zdrojov a vizualizácia dát.

Dátum školenia
7. - 8. apr
2022
Účastnícky poplatok
550 €
bez DPH/osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park
Jazyk
slovenský

Pripravili sme pre Vás jedinečné školenie pod vedením lektorky, ktorá rozumie financiám, má dlhoročné skúsenosti a zručnosti v oblasti finančného reportingu, kontrolingu a auditu. Mária Hatalová má zároveň dlhoročné skúsenosti s implementáciou Power BI reportingu pri vytváraní reportov na mieru pre našich klientov.

Naučíte sa ako ušetriť čas a zefektívniť Vašu prácu a prácu Vášho tímu. Mnohé reporty, ktoré sa v súčasnosti robia s použitím Excelu sa dajú zautomatizovať a namiesto niekoľko hodín práce môžete mať aktualizované výsledky v priebehu niekoľkých minút.

Využitie Power BI pri optimalizácii finančného a manažérskeho účtovníctva

Všetci účastníci počas praktického školenia pracujú na svojich počítačoch. Postupne sa učia aplikovať funkcionalitu Power BI a vytvoriť vlastný report na modelovom príklade.

Obsah 1. deň

 1. Úvod do Power BI – základný prehľad o jednotlivých častiach Power BI
 2. Power Query – spracovanie dát
 3. Zdroje dát – ako sa pripojiť na najbežnejšie zdroje dát
 4. Transformácia dát a príprava dátového modelu
 5. Dátové modelovanie – vytváranie dátových modelov a vzťahov
 6. Analytika v jazyku DAX – najpoužívanejšie funkcie jazyka DAX
 7. Štatistické a time inteligence funkcie
 8. Prípadová štúdia – realizácia power BI riešenia (business case)

Obsah 2. deň

 1. Filtrovacie a vyhodnocovacie funkcie
 2. Interakcie – ovládanie a navigácia reportu
 3. Vizualizácia – oboznámenie sa s najviac používanými vizualizáciami Power BI
 4. Reporting – ako vytvoriť najčastejšie reporty
 5. Publikovanie a zdieľanie reportov
 6. Tips & Tricks pre používateľov
 7. Prípadová štúdia – realizácia power BI riešenia (business case)

ležité informácie:

Keďže toto školenie bude interaktívne a praktické, je nevyhnutné, aby každý účastník mal so sebou svoj pracovný notebook s dopredu nainštalovanou aplikáciu Power BI a ideálne verziu Október 2021 (ktorú bude používať naša lektorka). Každý bude pracovať samostatne pod vedením lektorkov.

Registrácia na školenie je otvorená do 6.4.2022 do 14.00.

Školenie bude prebiehať prezenčne v našich priestoroch KPMG, na 8. poschodí. Pokiaľ by sa pandemická situácia akokoľvek zmenila, budeme vás včas informovať o zmene termínu.

Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

 

Viac informácií o našej komplexnej službe Automatizovaný finančný reporting >>

 

Lektori
Mária Hatalová
Mária Hatalová
Manager
Audit
Dávid Švaňa
Dávid Švaňa
Trainee
POVEDALI STE O NÁS

„Perfektný tool, ďakujem, že som ho prostredníctvom vás objavila. Dúfam, že to v krátkom čase aplikujem na reportingu pre náš management.“

„Tak presvedčivo to bolo odprezentované, že keby som aj nechcela a neverila, tak s Power BI začnem pracovať…“

Program

09.00 – 12.00 seminár
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.00 seminár

V poplatku je zahrnuté

malé občerstvenie počas krátkych prestávok (obed v poplatku nie je zahrnutý)

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421903907016

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business