Školenie je vhodné pre účtovníkov, ktorí majú skúsenosti s posudzovaním odložených daní a chcú si v tejto oblasti prehĺbiť svoje znalosti.

Dátum školenia
16. nov
2021
Účastnícky poplatok
200,- €
bez DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park
Jazyk
slovenský

Predmetom seminára sú odložené dane podľa IAS 12 Income Taxes a aj podľa slovenských postupov účtovania:

  • Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou.
  • Možnosť umorovania daňovej straty.
  • Odložená daňová pohľadávka.
  • Odložený daňový záväzok.
  • Pravdepodobnosť, posudzovanie budúceho vývoja dočasných rozdielov a umorovania daňovej straty.
  • Najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri posudzovaní odložených daní.

 

ležité informácie:

Registrácia je do 12.11.2021 do 10.00.

Ak ste členom ACCA, za účasť na tomto školení získate 4 CPD body.

Školenie bude prebiehať prezenčne v našich priestoroch KPMG, na 8. poschodí. Pokiaľ by sa situácia akokoľvek zmenila, budeme vás včas informovať.

Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

Lektori
Richard Farkaš
Partner
Audit
Povedali ste o nás

“Páčilo sa mi jednoduché a jasné vysvetlenie odloženej dane.”

“Oceňujem vysvetlenie zložitejších tém na príkladoch z praxe.”

Program

08.30 – 09.00 registrácia
09.00 – 10.30 seminár
10.30 – 10.50 prestávka, občerstvenie
10.50 – 12.00 seminár

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály, občerstvenie

Viac informácií

Ďalšie školenia

Chcete si zjednodušiť a zautomatizovať finančný aj manažérsky reporting? Prihláste sa na interaktívne školenie zamerané na praktickú prácu s aplikáciou Power BI pod vedením našej skúsenej lektorky.

Školenie Power BI