Škola dane z príjmov právnickej osoby je školiaci program pre všetkých, ktorí sa v rámci svojej práce stretávajú s daňovou problematikou, prípadne jej znalosť potrebujú na ďalšie pracovné rozhodovanie.

Dátum školenia
8. - 22. okt
2019
Účastnícky poplatok
495 € bez DPH / osoba
594 € s DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre
Jazyk
Slovenský

Čo ponúkame?

Cyklus seminárov je rozdelený na tri školiace dni (tri po sebe nasledujúce utorky). Počas nich vás detailne oboznámime s princípmi dane z príjmov právnickej osoby, a zároveň zvládneme úvod do problematiky transferového oceňovania, ako aj medzinárodného zdaňovania.

Prvé dva školiace dni budú venované dani z príjmov právnickej osoby. Vysvetlíme vám princíp kalkulácie základu dane z príjmov, na množstve praktických príkladov si precvičíme prezentovanú problematiku s cieľom, aby každý z účastníkov mal po seminári dostatok vedomostí na samostatné vypracovanie komplexného príkladu a daňového priznania. Tretí školiaci deň je zameraný na medzinárodné zdaňovanie a úvod do transferového oceňovania.

Účastníci budú mať možnosť po celý čas školenia diskutovať s prezentujúcimi, ktorí vďaka bohatým skúsenostiam doplnia vysvetlenia aj na základe skutočných príkladov z praxe.

Obsah jednotlivých školiacich dní

1. deň (08.10.2019)

 • Základné pojmy, daňovník s neobmedzenou a obmedzenou daňovou povinnosťou
 • Predmet dane, oslobodenia od dane
 • Výpočet základu dane
 • Daňové a nedaňové výdavky
 • Náklady/výnosy s podmienkou zaplatenia
 • Záväzky
 • Praktické príklady

2. deň (15.10.2019)

 • Rezervy, ich tvorba, zúčtovanie a vplyv na základ dane
 • Opravné položky
 • Majetok a vplyv na základ dane (odpisovanie majetku, vyraďovanie majetku)
 • Pravidlá nízkej kapitalizácie
 • Daňové straty a ich umorovanie
 • Daňové priznanie, lehota na jeho podanie
 • Preddavky na daň

3. deň (22.10.2019)

 • Komplexný príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Základné princípy medzinárodného zdaňovania
 • Stála prevádzkareň
 • Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a Smernice Európskej únie v oblasti dane z príjmov
 • Úvod do transferového oceňovania
 • Metódy určenia nezávislej ceny
 • Dokumentácia k transferovým cenám

Školiace dni sú na seba nadväzujúce moduly, ktoré priebiehajú v troch po sebe idúcich októbrových týždňoch.

 

Viac informácií o téme daní nájdete TU.

Lektori
Martin Zima
Senior Manager
Tax
Tomáš Ciran
Tomáš Ciran
Partner
Tax
Michal Šupej
Michal Šupej
Manager
Tax
Program

08.30 – 09.00 registrácia
09.00 – 12.30 seminár
12.30 – 13.30 obed
13.30 – 16.00 otázky, zhrnutie dňa

V poplatku sú zahrnuté

Školiace materiály, občerstvenie a nápoje

Viac informácií

Kristína Huňadyová
khunadyova@kpmg.sk
+421915758844

 

 

KPMG

Načítavam...

KPMG

Odosielam...

Prihláška na školenie

Vyplnením formulára sa prihlasujete na kurz. Potvrdenie registrácie dostanete automaticky e-mailom.

Ďalšie školenia