Škola dane z príjmov právnickej osoby je školiaci program pre všetkých, ktorí sa v rámci svojej práce stretávajú s daňovou problematikou, prípadne jej znalosť potrebujú na ďalšie pracovné rozhodovanie.

Dátum školenia
8. - 22. okt
2019
Účastnícky poplatok
495 € bez DPH / osoba
594 € s DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre
Jazyk
Slovenský

Čo ponúkame?

Cyklus seminárov je rozdelený na tri školiace dni (tri po sebe nasledujúce utorky). Počas nich vás detailne oboznámime s princípmi dane z príjmov právnickej osoby, a zároveň zvládneme úvod do problematiky transferového oceňovania, ako aj medzinárodného zdaňovania.

Prvé dva školiace dni budú venované dani z príjmov právnickej osoby. Vysvetlíme vám princíp kalkulácie základu dane z príjmov, na množstve praktických príkladov si precvičíme prezentovanú problematiku s cieľom, aby každý z účastníkov mal po seminári dostatok vedomostí na samostatné vypracovanie komplexného príkladu a daňového priznania. Tretí školiaci deň je zameraný na medzinárodné zdaňovanie a úvod do transferového oceňovania.

Účastníci budú mať možnosť po celý čas školenia diskutovať s prezentujúcimi, ktorí vďaka bohatým skúsenostiam doplnia vysvetlenia aj na základe skutočných príkladov z praxe.

Obsah jednotlivých školiacich dní

1. deň (08.10.2019)

 • Základné pojmy, daňovník s neobmedzenou a obmedzenou daňovou povinnosťou
 • Predmet dane, oslobodenia od dane
 • Výpočet základu dane
 • Daňové a nedaňové výdavky
 • Náklady/výnosy s podmienkou zaplatenia
 • Záväzky
 • Praktické príklady

2. deň (15.10.2019)

 • Rezervy, ich tvorba, zúčtovanie a vplyv na základ dane
 • Opravné položky
 • Majetok a vplyv na základ dane (odpisovanie majetku, vyraďovanie majetku)
 • Pravidlá nízkej kapitalizácie
 • Daňové straty a ich umorovanie
 • Daňové priznanie, lehota na jeho podanie
 • Preddavky na daň

3. deň (22.10.2019)

 • Komplexný príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Základné princípy medzinárodného zdaňovania
 • Stála prevádzkareň
 • Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a Smernice Európskej únie v oblasti dane z príjmov
 • Úvod do transferového oceňovania
 • Metódy určenia nezávislej ceny
 • Dokumentácia k transferovým cenám

Školiace dni sú na seba nadväzujúce moduly, ktoré priebiehajú v troch po sebe idúcich októbrových týždňoch.

 

Viac informácií o téme daní nájdete TU.

Lektori
Martin Zima
Senior Manager
Tax
Tomáš Ciran
Tomáš Ciran
Partner
Tax
Program

08.30 – 09.00 registrácia
09.00 – 12.30 seminár
12.30 – 13.30 obed
13.30 – 16.00 otázky, zhrnutie dňa

V poplatku sú zahrnuté

Školiace materiály, občerstvenie a nápoje

Viac informácií

Kristína Huňadyová
khunadyova@kpmg.sk
+421915758844

 

 

KPMG

Načítavam...

KPMG

Odosielam...

Prihláška na školenie

Vyplnením formulára sa prihlasujete na kurz. Potvrdenie registrácie dostanete automaticky e-mailom.

Ďalšie školenia

Obchodné spoločnosti sa musia riadiť novým štandardom od minulého roka, pre poisťovne začne platiť od januára 2022. Pripravovaný seminár je koncipovaný tak, aby si účastníci prehĺbili poznatky o IFRS 9.

Žijeme vo veku zákazníka. Ten dnes očakáva viac za menej a cena už pre neho nie je vždy rozhodujúca. Zákaznícka skúsenosť je často diskutovaná téma. Čo to ale vlastne je? Ako sa skúsenosť riadi? Ako ju transformovať? To sú otázky, na ktoré vám odpovieme na tomto interaktívnom školení.