Škola dane z príjmov právnickej osoby je školiaci program pre všetkých, ktorí sa v rámci svojej práce stretávajú s daňovou problematikou, prípadne jej znalosť potrebujú na ďalšie pracovné rozhodovanie.

Dátum školenia
15. - 27. okt
2020
Účastnícky poplatok
495 € bez DPH / osoba
Miesto
Online
Jazyk
Slovenský

Čo ponúkame?

Cyklus seminárov je rozdelený na tri online školiace dni. Počas nich vás detailne oboznámime s princípmi dane z príjmov právnickej osoby, a zároveň zvládneme úvod do problematiky transferového oceňovania, ako aj medzinárodného zdaňovania.

Prvé dva školiace dni budú venované dani z príjmov právnickej osoby. Vysvetlíme vám princíp kalkulácie základu dane z príjmov, na množstve praktických príkladov si precvičíme prezentovanú problematiku s cieľom, aby každý z účastníkov mal po seminári dostatok vedomostí na samostatné vypracovanie komplexného príkladu a daňového priznania. Tretí školiaci deň je zameraný na medzinárodné zdaňovanie a úvod do transferového oceňovania.

Účastníci budú mať možnosť po celý čas online školenia diskutovať s prezentujúcimi, ktorí vďaka bohatým skúsenostiam doplnia vysvetlenia aj na základe skutočných príkladov z praxe

Obsah jednotlivých školiacich dní

1. deň (15.10.2020)

 • Základné pojmy, daňovník s neobmedzenou a obmedzenou daňovou povinnosťou
 • Predmet dane, oslobodenia od dane
 • Výpočet základu dane
 • Daňové a nedaňové výdavky
 • Náklady/výnosy s podmienkou zaplatenia
 • Záväzky
 • Praktické príklady

2. deň (20.10.2020)

 • Základné princípy medzinárodného zdaňovania
 • Stála prevádzkareň
 • Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a Smernice Európskej únie v oblasti dane z príjmov
 • Pravidlá nízkej kapitalizácie
 • Úvod do transferového oceňovania
 • Metódy určenia nezávislej ceny
 • Dokumentácia k transferovým cenám

3. deň (27.10.2020)

 • Majetok a vplyv na základ dane (odpisovanie majetku, vyraďovanie majetku)
 • Rezervy, ich tvorba, zúčtovanie a vplyv na základ dane
 • Opravné položky
 • Daňové straty a ich umorovanie
 • Daňové priznanie, lehota na jeho podanie
 • Preddavky na daň
 • Komplexný príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

Školiace dni sú na seba nadväzujúce moduly, ktoré priebiehajú v troch po sebe idúcich októbrových týždňoch.

Pre členov ACCA alebo iných profesijných organizácií – za školenie môžete získať 21 CPD bodov.

Viac informacií o daňových službách >>  

Dôležité informácie:

Zaregistrujte sa cez prihlášku nižšie a rezervujte si miesto čím skôr, počet účastníkov je obmedzený. Spolu s pozvánkou Vám pošleme aj link na školenie deň pred školením

Školenie bude prebiehať online cez MS teams každý školiaci deň od 9,00 do 16,00. Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, tiež sa môžete zúčastniť, video hovor budete mať pomocou Vášho prehliadača. Počas webinára sa môžete pýtať otázky pomocou chat-u. Po prihlásení sa na webinár si prosím vypnite telefón, uvítame zapnutú kameru. Poplatok za školenie budeme fakturovať až po ukončení školenia. V prípade otázok, prosím, kontaktujte Moniku Súkenníkovú na msukennikova@kpmg.sk

 

 

 

 

 

Lektori
Tomáš Ciran
Partner
Tax
Martin Zima
Director
Tax
Petra Bohovičova
Petra Bohovičova
Tax Consultant
Tax
Zuzana Kolečavová
Zuzana Kolečavová
Manager
Tax
Martin Šiška
Martin Šiška
Assistant Manager
Tax
Juraj Michňa
Juraj Michňa
Senior Manager
Tax
Program

09.00 – 12.30 seminár
12.30 – 13.30 obed
13.30 – 16.00 seminár

Viac informácií

Monika Súkenníková
msukennikova@kpmg.sk
+421 903907016

 

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business