Škola dane z pridanej hodnoty je online program pre všetkých, ktorí sa v rámci svojej práce stretávajú s daňovou problematikou, prípadne jej znalosť potrebujú na ďalšie pracovné rozhodovanie.

Dátum školenia
3. nov - 8. dec
2020
Účastnícky poplatok
495 € bez DPH / osoba
594 € s DPH / osoba
Miesto
ONLINE

Jazyk
Slovenský

Čo ponúkame?

Cyklus online seminárov je rozdelený na desať častí po 1.5 hodine vždy v utorok a štvrtok doobeda od 9.00 do 10.45 s krátkou prestávkou. Počas nich vás detailne oboznámime s princípmi dane z pridanej hodnoty od základov až po komplexný príklad na vyplnenie DPH výkazov.

Po absolvovaní Školy dane z pridanej hodnoty získate KPMG certifikát o účasti.

Školenie bude naživo, takže účastníci budú mať možnosť po celý čas školenia diskutovať s prezentujúcimi, ktorí vďaka bohatým skúsenostiam doplnia vysvetlenia aj na základe skutočných príkladov z praxe.

Obsah jednotlivých školiacich častí – utorky a štvrtky 9.00 – 10.45 od 3.11. do 8.12.2020

 

1 Predmet dane – typy zdaniteľných obchodov, zdaniteľná osoba a ekonomická činnosť, DPH prevádzkareň
Typy DPH registrácie, zmena DPH registrácie, oneskorená DPH registrácia, zrušenie DPH registrácie
2 Dodanie tovaru – zdaniteľné obchody, miesto dodania
Premiestnenie vlastného tovaru, call-off stock zjednodušenie
3 Oslobodené dodania – intrakomunitárne dodanie, vývoz tovaru, dodanie nehnuteľnosti
Dovoz tovaru, oslobodenie pri dovoze tovaru
4 Dodanie služby – zdaniteľné obchody, miesto dodania
Oslobodené dodania
5 Nadobudnutie tovaru – miesto nadobudnutia, premiestnenie vlastného tovaru, call-off stock zjednodušenie
Reťazové obchody, trojstranný obchod
6 Vznik daňovej povinnosti
Základ dane, prepočet cudzej meny, zaokrúhľovanie, oprava ZD, sadzby DPH
7 Osoby povinné platiť DPH
Reverse-charge, tuzemský reverse-charge
8 Odpočítanie DPH, oprava odpočítanej dane, úpravy odpočítanej dane, odpočítanie pri DPH registrácii
Nadmerný odpočet, vrátenie DPH
9 Fakturačné pravidlá, DPH záznamy
Zdaňovacie obdobie, splatnosť daňovej povinnosti
10 DPH výkazy (daňové priznanie, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz)
Príklad na vyplnenie

Školenie bude prebiehať pomocou MS Teams, pred školením Vám pošleme pozvánku do kalendára s linkou na školenie. Prosím prihláste sa aspoň 5 minút pred začiatkom školenia, aby sme mohli začať načas.

Registrácia je možná do 2.11.2020 do 16.00.

Pre členov ACCA alebo iných profesijných organizácií – za školenie môžete získať 20 CPD bodov.

Viac informacií o daňových službách >>  

Lektori
Zuzana Šidlová
Senior Manager
Tax
Nora Machová
Nora Machová
Senior Tax Consultant
Tax
Program

Školenie bude prebiehať online

Každý utorok a štvrtok od 3.11.2020 do 8.12.2020

(okrem 17.11.2020)

9.00 – 10.45

Viac informácií

Monika Súkenníková
msukennikova@kpmg.sk
+421 903907016

 

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business