Školenie je určené pre pracovníkom útvaru výkazníctva, financií a riadenia rizík bánk, pracovníkom útvaru interného auditu bánk, vybraným pracovníkom v oblasti IT, obchodníkom s cennými papiermi.

Dátum školenia
30. nov
2022
Účastnícky poplatok
7 500,- Kč
bez DPH/osoba
Miesto
online/prezenčne

KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8

Jazyk
český

Školenie organizujeme v spolupráci s KPMG Business Institute v Českej republike a bude prebiehať v českom jazyku.

Obsah

  • Predstavenie nových zmien vo FINREP reportoch v súvislosti s CRR 2
  • Predstavenie nových zmien v reportoch pre likviditu (NSFR)
  • Výhľad do budúcnosti – CRR 2 / CRD V, Basel IV
  • (budeme priebežne dopĺňať podľa aktuálneho vývoja)

Prínosy

  • Pochopíte hlavné dopady CRD IV do prostredia vašej spoločnosti.
  • Získate prehľad o best practices pri vykazovaní COREP a FINREP na českom trhu.
  • Poznáte hlavné metodické nejasnosti výkazníctva ČNB v roku 2021 a 2022 a možnosti, ako pri nich postupovať.
  • Budete môcť diskutovať o vplyvoch a metodických nejasnostiach s odborníkmi, ktorí sa dlhodobo podieľajú na implementácii v bankách na českom trhu.

Registrácia

Registrujte sa prosím TU cez link KPMG Business Institute v ČR.

Školenie bude prebiehať ONLINE cez MS Teams a aj PREZENČNE v Prahe. Napíšte prosím do prihlášky akú formu preferujete.

Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

Ak ste členom ACCA, za účasť na tomto školení máte nárok získať 5 CPD bodov pre váš profesionálny rozvoj.

Lektori
Martin Křivánek
Martin Křivánek
Director
KPMG ČR
Naďa Waldeckerová
Naďa Waldeckerová
Associate Manager
KPMG ČR
Šimon Kolář
Šimon Kolář
Manager
KPMG ČR
Program

09:00 – 14:00

V poplatku je zahrnuté

Cena zahŕňa občerstvenie, obed a študijné materiály.

Viac informácií

Lucia Bauerová

lbauerova@kpmg.cz

+420602643663

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business