Školenie je určené vedúcim pracovníkom a špecialistom oddelenia riadenia rizík, financií či treasury vo finančných inštitúciách aj nefinančnom sektore, emitentom a investorom do cenných papierov a ostatným užívateľom a záujemcom o oblasť úrokových sadzieb.

Dátum školenia
23. nov
2022
Účastnícky poplatok
3 800,- Kč
bez DPH/osoba
Miesto
online/prezenčne

KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8

Jazyk
český

Školenie organizujeme v spolupráci s KPMG Business Institute v Českej republike a bude prebiehať v českom jazyku.

Diskutované budú hlavné oblasti vplyvu na finančnú inštitúciu aj komerčný podnik. Školenie povedú konzultanti so skúsenosťami z projektov dopadových analýz, implementácie aj revízie implementácie reformy bezrizikových sadzieb vo finančných inštitúciách na českom trhu.

Európske nariadenie BMR a rozhodnutie britského regulátora FCA ďalej nevyžadovať publikovanie sadzby LIBOR viedlo k zmene spôsobu stanovenia, či dokonca k zrušeniu a nahradeniu niektorých medzibankových sadzieb typu IBOR (napr. EURIBOR, PRIBOR či EONIA).

Pre užívateľov týchto sadzieb, ako sú finančné inštitúcie, emitenti a investori do cenných papierov či používatelia finančných derivátov, mala táto zmena vplyv do širokého spektra oblastí, napríklad oceňovanie finančných nástrojov, finančného riadenia, zmluvnej dokumentácie k finančným nástrojom či IT. Aj teraz po oficiálnom dátume nahradenia či zrušenia určitých medzibankových sadzieb prebieha v oblasti reformy bezrizikových sadzieb ďalší vývoj s potenciálnymi budúcimi dopadmi.

 

Program

  • Dôvod reformy: spôsob stanovenia medzibankových sadzieb a jeho limitácie.
  • Nariadenie Benchmark Regulation a jeho požiadavky.
  • Dôsledky a aktuálny vývoj pre vybrané sadzby (LIBOR, EURIBOR, EONIA, PRIBOR a ďalšie).
  • Nástupnícke sadzby (ESTR, SOFR, SONIA a ďalšie), ich parametre a rozdiely oproti existujúcim sadzbám.
  • Vplyv reformy na podnik: zhrnutie jednotlivých oblastí dopadu a hlavných rizík, diskusia nad skúsenosťami z implementácie zmien.
  • Ďalšie kroky po zavedení nástupníckych sadzieb: zhrnutie regulačného vývoja a identifikácia oblastí na sledovanie, kde možno očakávať ďalšie prípadné zmeny.

Prínosy

  • Získate prehľad o dopadoch reformy bezrizikových sadzieb na spoločnosť.
  • Budete počuť praktické skúsenosti z riadenia projektu hodnotenia vplyvu a prechodu na nové sadzby.
  • Zoznámite sa s problémami, ktoré prináša reforma bezrizikových sadzieb v celej spoločnosti.
  • Urobíte si prehľad o aktuálnom dianí a prípadných ďalších plánovaných zmenách v nadväznosti na zavedenie nových nástupníckych sadzieb.

Registrácia

Registrujte sa prosím TU cez link KPMG Business Institute v ČR.

Školenie bude prebiehať ONLINE cez MS Teams a aj PREZENČNE v Prahe. Napíšte prosím do prihlášky akú formu preferujete.

Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

Ak ste členom ACCA, za účasť na tomto školení máte nárok získať 4 CPD body pre váš profesionálny rozvoj.

Lektori
Roman Stránský
Roman Stránský
Risk Consulting - Banking
KPMG ČR
Program

09:00 – 12:00

V poplatku je zahrnuté

Cena zahŕňa občerstvenie a študijné materiály.

Viac informácií

Lucia Bauerová

lbauerova@kpmg.cz

+420602643663

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business