Dátum školenia
24. máj
2023
Miesto
KPMG Conference Centre,
Jazyk
Slovenský

Chcete sa dozvedieť, ako úspešne riadiť projekt a nestratiť sa v definíciách, metódach, časových plánoch a prezentáciách? Riadite alebo ste súčasťou interných projektových tímov a chcete v tom byť efektívnejší? Chýba Vám kurz projektového manažmentu, ale nemôžete tomu venovať desiatky hodín?

Finančné oddelenia prechádzajú v posledných rokoch zmenami, ktoré často prinášajú viac práce a nie vždy končia s pozitívnym výsledkom. Kedy ide len o zmenu a kedy je dobré začať uvažovať o projekte? Ako riadiť projekt a s tým spojené zmeny, aby sme si zvýšili šance na úspech?

Pre koho je kurz určený?

 • Pre všetkých, ktorí dohliadajú alebo riadia projekty, ale projektové riadenie nie je ich každodennou náplňou práce.
 • Pre finančných manažérov, ktorí si uvedomujú, že v dnešnej dobe niekedy viac ako ľudí a transakcie riadia projekty.
 • Pre tých, ktorí si pri riadení projektu musia vystačiť s internými zdrojmi a chcú to robiť, čo najefektívnejšie.
 • Pre tých, ktorí sú zapojení do projektu, nakoľko boli požiadaní o spoluprácu a pribúdajú im projektové aktivity k ich bežnej agende.

Počas kurzu prejdeme celým projektovým cyklom, zistíme ako efektívne pracovať s projektovým tímom a časovým plánom, na čo určite počas projektu nezabudnúť, aby sme úspešne naplnili projektové ciele v dohodnutých termínoch a so stanoveným rozpočtom. Prekonáme spolu projektové riziká, kritické situácie, odmietanie zmeny spolupracovníkmi a iné projektové výzvy.

Kurz bude vedený interaktívnou formou, lektori aktívne spolupracujú s účastníkmi, využívajú praktické ukážky a úlohy z riadenia finančných projektov, projektovú simuláciu, hranie rolí.

Obsah kurzu

Základy projektového riadenia alebo čo z teórie je dobré si pamätať

 • Definícia projektu (Čo je projekt?)
 • Nastavenie projektu
 • Realizácia a riadenie projektu
 • Vyhodnotenie a ukončenie projektu
 • Rola projektového manažéra
 • Praktické ukážky

Projektové riadenie v praxi

 • Aplikácia kľúčových prvkov metodológie do praxe
 • Projektové prístupy a nástroje
 • Efektívne riadenie rizík
 • Manažment zmien
 • Komunikácia počas projektu
 • Checklist projekťáka
 • Modelový príklad finančného projektu

Ako naskočiť do rozbehnutého projektu

 • Základná analýza projektu
 • Určenie typu a fázy projektu
 • Identifikovanie projektového tímu, stakeholderov
 • Denná rutina projektu
 • Simulácia a hranie rolí
 • Zhrnutie školenia

Absolvovaním tohto kurzu získate KPMG certifikát o absolvovaní.

Ak ste členom ACCA, za účasť na tomto školení máte nárok získať 7 CPD bodov pre Váš profesionálny rozvoj.

Lektori
Ľubica Petrufová
Ľubica Petrufová
Consultant
Miroslav Sprušanský
Miroslav Sprušanský
Senior Manager
Program

09.00 – 12.00 kurz
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.00 kurz

Cena

330 € bez DPH/osoba

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály a občerstvenie počas prestávok (okrem obeda)

Fakturácia

poplatok za školenie bude fakturovaný po ukončení školenia

Registrácia

do 23.5.2023 do 14.00

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421903907016

Ďalšie školenia

14. máj 2024

KPMG ESG Certifikácia – Ako na vykazovanie emisií skleníkových plynov?

23. máj 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti (ESG) Úroveň II. (aplikácia na case study)

4. jún 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti: ESG riziká a príležitosti