Finančné oddelenia prechádzajú v posledných rokoch zmenami, ktoré často prinášajú viac práce a nie vždy končia s pozitívnym výsledkom. Kedy ide len o zmenu a kedy je dobré začať uvažovať o projekte? Ako riadiť projekt a s tým spojené zmeny, aby sme si zvýšili šance na úspech?

Dátum školenia
15. - 19. jún
2020
Účastnícky poplatok
250 €
bez DPH/osoba
Miesto
online

Jazyk
slovenský

Pre koho je školenie určené?

 • Pre všetkých, ktorí dohliadajú alebo riadia projekty, ale projektové riadenie nie je ich každodennou náplňou práce.
 • Pre finančných manažérov, ktorí si uvedomujú, že v dnešnej dobe niekedy viac ako ľudí a transakcie riadia projekty.
 • Pre tých, ktorí si pri riadení projektu musia vystačiť s internými zdrojmi a chcú to robiť, čo najefektívnejšie.
 • Pre tých, ktorí sú zapojení do projektu, nakoľko boli požiadaní o spoluprácu a pribúdajú im projektové aktivity k ich bežnej agende.

 

Počas školenia prejdeme celým projektovým cyklom, zistíme ako efektívne pracovať s projektovým tímom a časovým plánom, na čo určite počas projektu nezabudnúť, aby sme úspešne naplnili projektové ciele v dohodnutých termínoch a so stanoveným rozpočtom. Prekonáme spolu projektové riziká, kritické situácie, odmietanie zmeny spolupracovníkmi a iné projektové výzvy.

Školenie bude vedené interaktívnou formou, lektori aktívne spolupracujú s účastníkmi, využívajú praktické ukážky a úlohy z riadenia finančných projektov, projektovú simuláciu, hranie rolí.

Absolvovaním tohto školenia získate KPMG certifikát o absolvovaní.

 

Obsah jednotlivých modulov:

 Modul 1: 15.6.2020 o 13.00 – 15.00

Základy projektového riadenia alebo čo z teórie je dobré si pamätať

 • Definícia projektu (Čo je projekt?)
 • Nastavenie projektu
 • Realizácia a riadenie projektu
 • Vyhodnotenie a ukončenie projektu
 • Rola projektového manažéra
 • Praktické ukážky

Modul 2: 17. 6.2020 o 13.00 – 15.00

Projektové riadenie v praxi

 • Aplikácia kľúčových prvkov metodológie do praxe
 • Projektové prístupy a nástroje
 • Efektívne riadenie rizík
 • Manažment zmien
 • Komunikácia počas projektu
 • Checklist projekťáka
 • Modelový príklad finančného projektu

 Modul 3: 19.6.2020 o 13.00 – 15.00

Ako naskočiť do rozbehnutého projektu

 • Základná analýza projektu
 • Určenie typu a fázy projektu
 • Identifikovanie projektového tímu, stakeholderov
 • Denná rutina projektu
 • Simulácia, hranie rolí
 • Zhrnutie školenia

Dôležité informácie:

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams vždy od 13.00 do 15.00. Zaregistrujte sa cez prihlášku nižšie do 15.6.2020 do 10.00. Rezervujte si miesto čím skôr, počet účastníkov je obmedzený. Ak je už stav naplnený a máte záujem sa zúčastniť, pripravíme ďalší termín. Napíšte prosím Monike Súkenníkovej na msukennikova@kpmg.sk.

Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, tiež sa môžete školenia zúčastniť, video hovor budete mať pomocou Vášho prehliadača.

Iba zaregistrovaní účastníci dostanú link na pripojenie sa na webinár.

Môžete sa pýtať otázky pomocou chat-u počas webinára.

Po prihlásení sa na webinár si prosím vypnite mikrofón.

Lektori
Ľubica Petrufová
Ľubica Petrufová
Manager
Veronika Horniaková
Veronika Horniaková
Senior Consultant
Termíny jednotlivých modulov:

Modul 1: 15.6.2020 o 13.00 – 15.00

Modul 2: 17.6.2020 o 13.00 – 15.00

Modul 3: 19.6.2020 o 13.00 – 15.00

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business