Finančné oddelenia prechádzajú v posledných rokoch zmenami, ktoré často prinášajú viac práce a nie vždy končia s pozitívnym výsledkom. Kedy ide len o zmenu a kedy je dobré začať uvažovať o projekte? Ako riadiť projekt a s tým spojené zmeny, aby sme si zvýšili šance na úspech?

Dátum školenia
11. nov
2020
Účastnícky poplatok
330 €
bez DPH/osoba
Miesto
Online
Jazyk
slovenský

Pre koho je školenie určené?

 • Pre všetkých, ktorí dohliadajú alebo riadia projekty, ale projektové riadenie nie je ich každodennou náplňou práce.
 • Pre finančných manažérov, ktorí si uvedomujú, že v dnešnej dobe niekedy viac ako ľudí a transakcie riadia projekty.
 • Pre tých, ktorí si pri riadení projektu musia vystačiť s internými zdrojmi a chcú to robiť, čo najefektívnejšie.
 • Pre tých, ktorí sú zapojení do projektu, nakoľko boli požiadaní o spoluprácu a pribúdajú im projektové aktivity k ich bežnej agende

Počas školenia prejdeme celým projektovým cyklom, zistíme ako efektívne pracovať s projektovým tímom a časovým plánom, na čo určite počas projektu nezabudnúť, aby sme úspešne naplnili projektové ciele v dohodnutých termínoch a so stanoveným rozpočtom. Prekonáme spolu projektové riziká, kritické situácie, odmietanie zmeny spolupracovníkmi a iné projektové výzvy.

Školenie bude vedené interaktívnou formou, lektori aktívne spolupracujú s účastníkmi, využívajú praktické ukážky a úlohy z riadenia finančných projektov, projektovú simuláciu, hranie rolí.

Absolvovaním tohto školenia získate KPMG certifikát o absolvovaní

Obsah školenia

Základy projektového riadenia alebo čo z teórie je dobré si pamätať

 • Definícia projektu (Čo je projekt?)
 • Nastavenie projektu
 • Realizácia a riadenie projektu
 • Vyhodnotenie a ukončenie projektu
 • Rola projektového manažéra
 • Praktické ukážky

Projektové riadenie v praxi

 • Aplikácia kľúčových prvkov metodológie do praxe
 • Projektové prístupy a nástroje
 • Efektívne riadenie rizík
 • Manažment zmien
 • Komunikácia počas projektu
 • Checklist projekťáka
 • Modelový príklad finančného projektu

Ako naskočiť do rozbehnutého projektu

 • Základná analýza projektu
 • Určenie typu a fázy projektu
 • Identifikovanie projektového tímu, stakeholderov
 • Denná rutina projektu
 • Simulácia, hranie rolí
 • Zhrnutie školenia

Dôležité informácie:

Zaregistrujte sa cez prihlášku nižšie do 10.11.2020. Rezervujte si miesto čím skôr, počet účastníkov je obmedzený. Spolu s pozvánkou Vám pošleme aj link na školenie.

Školenie bude prebiehať online cez MS teams od 9,00 do 16,00. Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, tiež sa môžete zúčastniť, video hovor budete mať pomocou Vášho prehliadača. Počas webinára sa môžete pýtať otázky pomocou chat-u. Po prihlásení sa na webinár si prosím vypnite telefón, uvítame zapnutú kameru. Poplatok za školenie budeme fakturovať až po ukončení školenia. V prípade otázok, prosím, kontaktujte Moniku Súkenníkovú na msukennikova@kpmg.sk.

 TU

 

Lektori
Ľubica Petrufová
Ľubica Petrufová
Manager
Miroslav Sprušanský
Miroslav Sprušanský
Senior Manager
Program

9:00 – 16:00

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály

viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business