Porovnanie IFRS a slovenských účtovných predpisov.

Dátum školenia
21. - 23. mája
2018
Účastnícky poplatok
670 € bez DPH
(20% DPH 134 €)
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park

Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava

Jazyk
slovenský

Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (International Financial Reporting Standards, IFRS) nie sú všeliek na všetko, ale je to to najlepšie, na čom sa odborný svet za posledné štyri desaťročia dokázal zjednotiť.

Výbor pre medzinárodné účtovné štandardy (International Accounting Standards Board, IASB) má sídlo v Londýne a začal svoju činnosť v r. 2001. Nadviazal na činnosť svojho predchodcu, International Accounting Standards Committee, IASC, ktorý bol založený v r. 1973.

Podľa slovenského zákona o účtovníctve sa podľa IFRS zostavujú:

— počnúc rokom 2005 všetky konsolidované účtovné závierky (niekoľko stoviek KÚZ),
— počnúc rokom 2006 aj individuálne účtovné závierky vybraných účtovných jednotiek (asi 160 IÚZ).

Okrem toho na Slovensku používa IFRS ďalších niekoľko stoviek spoločností, ktoré podľa nich zostavujú podklady pre konsolidované účtovné závierky ich materských spoločností (tzv. konsolidačný balík, consolidation package).

Trojdňový seminár je zameraný na analýzu IFRS a na ich porovnanie so slovenskými právnymi predpismi, s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce rozdiely. Využíva praktické skúsenosti a poznatky získané o tejto problematike na základe prevodu niekoľkých stoviek slovenských účtovných závierok na IFRS, od r. 1991 až doteraz.

Účastníci obdržia po ukončení seminára certifikát o jeho absolvovaní.

Lektori
Peter Nemečkay
Director
Audit
Michal Maxim
Senior Manager
Audit
Richard Farkaš
Partner
Audit
Martin Borský
Martin Borský
riaditeľ
Andrea Šikulová
Andrea Šikulová
senior manažér
Program

08.30 – 09.00 registrácia (v prvý deň)
09.00 – 10.30 seminár
10.30 – 10.50 prestávka, občerstvenie
10.50 – 12.00 seminár
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 14.30 seminár
14.30 – 14.50 prestávka, občerstvevie
14.50 – 16.00 seminár

V poplatku je zahrnuté

rozsiahly pracovný materiál, certifikát o absolvovaní seminára, občerstvenie, obed.

Viac informácií

Kristína Jarošová,
kristinajarosova@kpmg.sk

KPMG

Na toto školenie sa už nedá prihlásiť.

Kontaktujte nás

Prihláška na školenie

Vyplnením formulára sa prihlasujete na kurz. Potvrdenie registrácie dostanete automaticky e-mailom.

Ďalšie školenia