Školenie je vhodné pre účtovníkov, ktorí si chcú si v oblasti odložených daní prehĺbiť svoje znalosti. Teória bude vysvetlená na praktických príkladoch. Školenie je online live, takže sa môžete pýtať a diskutovať s lektorkami a ostatnými účastníkmi.

Dátum školenia
23. feb
2021
Účastnícky poplatok
200,- €
bez DPH / osoba
Miesto
online

Jazyk
slovenský

Predmetom seminára sú odložené dane podľa IAS 12 Income Taxes a aj podľa slovenských postupov účtovania:

  • Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou.
  • Možnosť umorovania daňovej straty.
  • Odložená daňová pohľadávka.
  • Odložený daňový záväzok.
  • Pravdepodobnosť, posudzovanie budúceho vývoja dočasných rozdielov a umorovania daňovej straty.
  • Najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri posudzovaní odložených daní.

Počas webinára sa môžete pýtať otázky pomocou chat-u alebo mikrofónu. Na Vaše otázky budú odpovedať lektorky a taktiež Richard Farkaš.

Ak ste členom ACCA, účasťou na tomto školení získate 4 CPD body.

 

Dôležité informácie:

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams. Registrácia je do 22.2.2021 do 16.00.

Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, tiež sa môžete školenia zúčastniť, video hovor budete mať pomocou Vášho prehliadača. Spolu s pozvánkou Vám pošleme aj link na školenie. Počas webinára sa môžete pýtať otázky pomocou chat-u alebo mikrofónu. Po prihlásení sa na webinár si prosím vypnite mikrofón a pre osobnejší kontakt uvítame zapnutú kameru. Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

Lektori
Miroslava Plevová
Senior Manager
Accounting Advisory and ESG Reporting
Tatiana Hargašová
Director
Head of KPMG Business Institute
Povedali ste o nás

„Páčilo sa mi jednoduché a jasné vysvetlenie odloženej dane.“

„Oceňujem vysvetlenie zložitejších tém na príkladoch z praxe.“

 

Program

09:00 – 12:00

Viac informácií

Monika Súkenníková
msukennikova@kpmg.sk

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business