Školenie je vhodné pre účtovníkov, ktorí majú skúsenosti s posudzovaním odložených daní a chcú si v tejto oblasti prehĺbiť svoje znalosti.

Dátum školenia
26. jan
2021
Účastnícky poplatok
200,- €
bez DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park
Jazyk
slovenský

Odložené dane predstavujú jednu z najzložitejších oblastí účtovníctva.

V posledných rokoch nastali mnohé zmeny pri daňovej uznateľnosti nákladov – napr. výdavky na niektoré náklady na marketingové štúdie, odplaty za sprostredkovanie, výdavky na poradenské a právne služby, osobné automobily so vstupnou cenou nad 48 000 €, rezervy na nevyfakturované dodávky a služby, zostavenie a overenie účtovnej závierky, výročnej správy a zostavenie daňového priznania a pod.

Aký bude vplyv týchto zmien na odložené dane k 31. decembru 2020?

Predmetom seminára sú odložené dane podľa slovenských právnych predpisov a podľa IAS 12 Income Taxes:

  • Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou.
  • Možnosť umorovania daňovej straty.
  • Odložená daňová pohľadávka, odložený daňový záväzok.
  • Pravdepodobnosť, posudzovanie budúceho vývoja dočasných rozdielov a umorovania daňovej straty.
  • Odložené dane v súvislosti s finančnými investíciami v dcérskych, spoločných a pridružených podnikoch.
  • Odložené dane pri zlúčení, splynutí, rozdelení, kúpe a vklade podniku alebo jeho časti.
  • Najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri posudzovaní odložených daní.

 

Dôležité informácie:

Zaregistrujte sa cez prihlášku nižšie do 25.1.2021 do 14.00. Rezervujte si miesto čím skôr, počet účastníkov je obmedzený. Ak je už stav naplnený a máte záujem sa zúčastniť, napíšte prosím Monike Súkenníkovej na msukennikova@kpmg.sk.

Poplatok za školenie budeme fakturovať až po ukončení školenia. V prípade, že sa nezlepší pandemická situácia na Slovensku, školenie presunieme na iný termín, alebo bude prebiehať online. O každej zmene vás budeme včas informovať.

Lektori
Richard Farkaš
Partner
Audit
Program

12.30 – 13.00 registrácia
13.00 – 14.30 seminár
14.30 – 14.50 prestávka
14.50 – 16.00 seminár

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály

Viac informácií

Monika Súkenníková
msukennikova@kpmg.sk

Ďalšie školenia

Pracujete na finančnom oddelení a želáte si, aby kolegovia z iných oddelení lepšie rozumeli ekonomickému dopadu svojich rozhodnutí? Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór?

Financie pre nefinančníkov ONLINE

Cítite sa vyčerpaná a máte pocit, že si všetko musíte urobiť sama? Stáva sa Vám, že sa dostávate do vyčerpávajúcich sporov s kolegami či mužmi v súkromí? Chceli by ste si zjednodušiť život a pritom dosahovať rovnaké alebo lepšie výsledky?