Školenie je vhodné pre účtovníkov, ktorí majú skúsenosti s posudzovaním odložených daní a chcú si v tejto oblasti prehĺbiť svoje znalosti.

Dátum školenia
11. dec
2019
Účastnícky poplatok
200,- €
bez DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Jazyk
slovenský

Odložené dane predstavujú jednu z najzložitejších oblastí účtovníctva.

V posledných rokoch nastali mnohé zmeny pri daňovej uznateľnosti nákladov – napr. výdavky na niektoré náklady na marketingové štúdie, odplaty za sprostredkovanie, výdavky na poradenské a právne služby, osobné automobily so vstupnou cenou nad 48 000 €, rezervy na nevyfakturované dodávky a služby, zostavenie a overenie účtovnej závierky, výročnej správy a zostavenie daňového priznania a pod.

Aký bude vplyv týchto zmien na odložené dane k 31. decembru 2019?

Predmetom seminára sú odložené dane podľa slovenských právnych predpisov a podľa IAS 12 Income Taxes:

  • Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou.
  • Možnosť umorovania daňovej straty.
  • Odložená daňová pohľadávka, odložený daňový záväzok.
  • Pravdepodobnosť, posudzovanie budúceho vývoja dočasných rozdielov a umorovania daňovej straty.
  • Odložené dane v súvislosti s finančnými investíciami v dcérskych, spoločných a pridružených podnikoch.
  • Odložené dane pri zlúčení, splynutí, rozdelení, kúpe a vklade podniku alebo jeho časti.
  • Najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri posudzovaní odložených daní.
Lektori
Richard Farkaš
Partner
Audit
Program

12.30 – 13.00 registrácia
13.00 – 14.30 seminár
14.30 – 14.50 prestávka, občerstvenie
14.50 – 16.00 seminár

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály, občerstvenie.

Viac informácií

Kristína Huňadyová
khunadyova@kpmg.sk

KPMG

Na toto školenie sa už nedá prihlásiť z dôvodu naplnenia kapacity alebo uzávierky registrácií. The course capacity is full or registration is already closed.

Kontaktujte nás

Prihláška na školenie Registration Form

Vyplnením formulára sa prihlasujete na kurz. Potvrdenie registrácie dostanete automaticky e-mailom.
By filling of this form you are registering for the course or exam. You will receive confirmation of registration by e-mail.

Ďalšie školenia

Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? Toto školenie je pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri každodennej práci.