Odložené dane predstavujú jednu z najzložitejších oblastí účtovníctva.

Dátum školenia
11. dec
2018
Účastnícky poplatok
200€
bez DPH
Miesto
KPMG Conference Centre
Jazyk
Slovenský

V posledných rokoch nastali mnohé zmeny pri daňovej uznateľnosti nákladov – napr. výdavky na niektoré náklady na marketingové štúdie, odplaty za sprostredkovanie, výdavky na poradenské a právne služby, osobné automobily so vstupnou cenou nad 48 000 €, rezervy na nevyfakturované dodávky a služby, zostavenie a overenie účtovnej závierky, výročnej správy a zostavenie daňového priznania a pod.

Aký bude vplyv týchto zmien na odložené dane k 31. decembru 2018?

Predmetom seminára sú odložené dane podľa slovenských právnych predpisov a podľa IAS 12 Income Taxes.

Školenie bude obsahovať nasledovné oblasti:

  • Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou
  • Možnosť umorovania daňovej straty
  • Odložená daňová pohľadávka, odložený daňový záväzok
  • Pravdepodobnosť, posudzovanie budúceho vývoja dočasných rozdielov a umorovania daňovej straty
  • Odložené dane v súvislosti s finančnými investíciami v dcérskych, spoločných a pridružených podnikoch
  • Odložené dane pri zlúčení, splynutí, rozdelení, kúpe a vklade podniku alebo jeho časti
  • Najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri posudzovaní odložených daní
Lektori
Richard Farkaš
Partner
Audit
Program

09.30 – 10.00 registrácia
10.00 – 11.30 seminár
11.30 – 11.50 prestávka, občerstvenie
11.50 – 13.00 seminár

V poplatku sú zahrnuté

školiace materiály, občerstvenie

Viac informácií

Kristína Huňadyová
khunadyova@kpmg.sk
+421915758844

KPMG

Na toto školenie sa už nedá prihlásiť.

Kontaktujte nás

Prihláška na školenie

Vyplnením formulára sa prihlasujete na kurz. Potvrdenie registrácie dostanete automaticky e-mailom.

Ďalšie školenia

Obchodné spoločnosti sa musia riadiť novým štandardom od minulého roka, pre poisťovne začne platiť od januára 2022. Pripravovaný seminár je koncipovaný tak, aby si účastníci prehĺbili poznatky o IFRS 9.

Žijeme vo veku zákazníka. Ten dnes očakáva viac za menej a cena už pre neho nie je vždy rozhodujúca. Zákaznícka skúsenosť je často diskutovaná téma. Čo to ale vlastne je? Ako sa skúsenosť riadi? Ako ju transformovať? To sú otázky, na ktoré vám odpovieme na tomto interaktívnom školení.

Potrebujete sa zorientovať v neustále sa meniacej daňovej legislatíve, váhate, ktorý výdavok je možné považovať za daňovo uznateľný a daňové priznanie je pre vás každoročným strašiakom?