Dátum školenia
26. mar
2019
Účastnícky poplatok
330,- € bez DPH / osoba
396,- € s DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre
Jazyk
slovenský

Pre koho je školenie určené?

Školenie je primárne určené najmä pre malé a stredné spoločnosti pôsobiace v inej ako finančnej oblasti, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení po novele zákonom č. 52/2018 Z. z.

Čo ponúkame?

Jednodňové školenie zamerané najmä na oboznámenie sa so základnými princípmi aktuálnej právnej úpravy v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, povinnosťami povinnej osoby pri vykonávaní starostlivosti vo vzťahu ku klientom, hodnotením a riadením súvisiacich rizík, zisťovaním neobvyklých obchodných operácií a programom vlastnej činnosti povinnej osoby. Teória je vysvetlená na praktických príkladoch. Školenie poskytuje priestor na otázky a diskusiu.

Obsah školenia

 • Základné pojmy a princípy v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti
 • Bežné formy a metódy legalizácie príjmov z trestnej činnosti
 • Aktuálna právna úprava v SR – prehľad dôležitých zmien po novele zákonom č. 52/2018 Z. z.
 • Povinné osoby, rozšírenie pôsobnosti na nové subjekty
 • Starostlivosť vo vzťahu ku klientovi – prehľad aktuálnych povinností, spôsob vykonávania starostlivosti
 • Hodnotenie a riadenie rizík vo vzťahu k legalizácii príjmov a financovaniu terorizmu
 • Neobvyklé obchodné operácie – zisťovanie, ohlasovanie
 • Praktické nastavenie efektívneho programu vlastnej činnosti povinnej osoby
 • Súčinnosť povinnej osoby vo vzťahu k Finančnej spravodajskej jednotke
 • Súvislosť AML s opatreniami proti internej kriminalite spoločnosti
 • Finančná spravodajská jednotka – charakteristika, právomoci
 • Kontrola plnenia povinností a sankcie
 • Aktuálne trendy a vývoj v oblasti

Viac informácií o riadení rizík nájdete TU.

Lektori
Martin Konvit
Martin Konvit
Consultant
KPMG na Slovensku
Program

08:30 – 09:00 Registrácia

09:00 – 12:00 Seminár – prvá časť

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 15:00 Seminár – druhá časť

15:00 – 16:00 Priestor na otázky a diskusiu

V poplatku sú zahrnuté

Školiace materiály, občerstvenie a nápoje

Viac informácií

Kristína Huňadyová
khunadyova@kpmg.sk
+421915758844

 

KPMG

Na toto školenie sa už nedá prihlásiť.

Kontaktujte nás

Prihláška na školenie

Vyplnením formulára sa prihlasujete na kurz. Potvrdenie registrácie dostanete automaticky e-mailom.

Ďalšie školenia

Obchodné spoločnosti sa musia riadiť novým štandardom od minulého roka, pre poisťovne začne platiť od januára 2022. Pripravovaný seminár je koncipovaný tak, aby si účastníci prehĺbili poznatky o IFRS 9.

Žijeme vo veku zákazníka. Ten dnes očakáva viac za menej a cena už pre neho nie je vždy rozhodujúca. Zákaznícka skúsenosť je často diskutovaná téma. Čo to ale vlastne je? Ako sa skúsenosť riadi? Ako ju transformovať? To sú otázky, na ktoré vám odpovieme na tomto interaktívnom školení.

Potrebujete sa zorientovať v neustále sa meniacej daňovej legislatíve, váhate, ktorý výdavok je možné považovať za daňovo uznateľný a daňové priznanie je pre vás každoročným strašiakom?