Dátum školenia
26. mar
2019
Účastnícky poplatok
330,- € bez DPH / osoba
396,- € s DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre
Jazyk
slovenský

Pre koho je školenie určené?

Školenie je primárne určené najmä pre malé a stredné spoločnosti pôsobiace v inej ako finančnej oblasti, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení po novele zákonom č. 52/2018 Z. z.

Čo ponúkame?

Jednodňové školenie zamerané najmä na oboznámenie sa so základnými princípmi aktuálnej právnej úpravy v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, povinnosťami povinnej osoby pri vykonávaní starostlivosti vo vzťahu ku klientom, hodnotením a riadením súvisiacich rizík, zisťovaním neobvyklých obchodných operácií a programom vlastnej činnosti povinnej osoby. Teória je vysvetlená na praktických príkladoch. Školenie poskytuje priestor na otázky a diskusiu.

Obsah školenia

 • Základné pojmy a princípy v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti
 • Bežné formy a metódy legalizácie príjmov z trestnej činnosti
 • Aktuálna právna úprava v SR – prehľad dôležitých zmien po novele zákonom č. 52/2018 Z. z.
 • Povinné osoby, rozšírenie pôsobnosti na nové subjekty
 • Starostlivosť vo vzťahu ku klientovi – prehľad aktuálnych povinností, spôsob vykonávania starostlivosti
 • Hodnotenie a riadenie rizík vo vzťahu k legalizácii príjmov a financovaniu terorizmu
 • Neobvyklé obchodné operácie – zisťovanie, ohlasovanie
 • Praktické nastavenie efektívneho programu vlastnej činnosti povinnej osoby
 • Súčinnosť povinnej osoby vo vzťahu k Finančnej spravodajskej jednotke
 • Súvislosť AML s opatreniami proti internej kriminalite spoločnosti
 • Finančná spravodajská jednotka – charakteristika, právomoci
 • Kontrola plnenia povinností a sankcie
 • Aktuálne trendy a vývoj v oblasti

Viac informácií o riadení rizík nájdete TU.

Lektori
Martin Konvit
Martin Konvit
Consultant
KPMG na Slovensku
Program

08:30 – 09:00 Registrácia

09:00 – 12:00 Seminár – prvá časť

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 15:00 Seminár – druhá časť

15:00 – 16:00 Priestor na otázky a diskusiu

V poplatku sú zahrnuté

Školiace materiály, občerstvenie a nápoje

Viac informácií

Kristína Huňadyová
khunadyova@kpmg.sk
+421915758844

 

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business