Školenie Oceňovanie podnikov je pripravené a prezentované tímom Oceňovania z oddelenia Transakčného poradenstva KPMG.

Dátum školenia
12. apr
2018
Účastnícky poplatok
165,- €
bez DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Jazyk
slovenský

Čo ponúkame?

Počas školenia sa predstavia východiská pre oceňovanie podnikov, ako napríklad:
– hodnota a cena podniku a rozdiel medzi nimi,
– rozdiel medzi hodnotou spoločnosti a hodnotou imania spoločnosti, alebo
– going concern predpoklad.

Odprezentované budú najvyužívanejšie postupy a metódy v oceňovaní, vrátane ich výhod a nevýhod ako aj príkladov ich praktického využitia:
– metóda diskontovaných peňažných tokov,
– metóda trhových násobkov,
– majetková metóda a likvidačná metóda.

Detailnejšie sa vysvetlia dve metódy oceňovania podnikov – metóda diskontovaných peňažných tokov a metóda trhových násobkov. Pre obe metódy sa bližšie vysvetlí potrebný teoretický základ na ich aplikáciu.

Tieto metódy sú najčastejšie využívanými prístupmi pre ocenenie firiem pri predaji či kúpe podnikov alebo impairment testy v rámci štatutárneho auditu.

Účastníci školenia dostanú prehľad základných parametrov potrebných pre obe metódy a kalkulačný postup. Teoreticky aj prakticky si osvoja výpočet a aplikáciu diskontného faktora ako aj trhových a transakčných násobkov. Obe metódy budú ukázané na príklade, pričom účastníci budú upozornení na riziká a najčastejšie chyby, ku ktorým môže dôjsť.

Účastníci budú mať možnosť po celý čas školenia diskutovať s prezentujúcim, ktorý vďaka bohatým skúsenostiam doplní vysvetlenia aj na základe skutočných príkladov z praxe.

Lektori
Miroslav Mulica
Senior Manager
Deal Advisory
Peter Staš
Peter Staš
senior konzultant
KPMG na Slovensku
Program

08:30 – 09:00 registrácia
09:00 – 10:30 seminár
10:30 – 11:00 prestávka
11:00 – 12:30 seminár

V poplatku sú zahrnuté

Školiace materiály, občerstvenie a nápoje

Viac informácií

Kristína Jarošová,
kristinajarosova@kpmg.sk

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business