Školenie je určené pre účtovníkov, finančných riaditeľov a ľudí pracujúcich v oblasti financií, ktorí chcú mať prehľad o aktuálnej legislatíve.

Dátum školenia
15. dec
2021
Účastnícky poplatok
100 €
bez DPH
Miesto
ONLINE

OBSAH ŠKOLENIA

Zmeny v účtovníctve a postupoch účtovania od 1.1.2022

 • Zmena obsahovej náplne účtovného dokladu
 • Digitalizácia vedenia účtovníctva – účtovný záznam v elektronickej podobe
 • Preukázateľnosť a vierohodnosť účtovného záznamu v elektronickej podobe
 • Transformácia účtovného záznamu
 • Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie
 • Zmeny týkajúce sa výročných správ
 • Zmeny týkajúce sa auditu účtovných závierok a rozšírenie okruhu účtovných jednotiek
 • Register účtovných závierok a zmeny v ukladaní účtovných závierok
 • Spoločnosť v kríze a zmeny súvisiace s novelou zákona o účtovníctve
 • Úprava deliktov a s nimi súvisiacich sankcií (pokút)
 • Iné zmeny súvisiace s účtovníctvom

Dôležité informácie:

Školenie bude online live, takže budete mať možnosť sa pýtať otázky, ktoré Vás zaujímajú.

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams od 9.00 do 11.00. Rezervujte si miesto čím skôr, počet účastníkov je obmedzený. Registrácia je do 15.12. do 8,30.

Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, tiež sa môžete školenia zúčastniť, video hovor budete mať pomocou Vášho prehliadača.

Iba zaregistrovaní účastníci dostanú link na pripojenie sa na webinár.

Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

Lektori
Peter Nemečkay
Executive Director
Audit
Čas konania

9:00 – 11:00

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business