Metódy a techniky pre manažérov.

Dátum školenia
22. mar
2018
Účastnícky poplatok
190,- €
bez DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Jazyk
Slovenský

Zameranie seminára

Inovačný seminár s názvom „Laboratórium inovačných nápadov“ je vynikajúcou príležitosťou
pre manažérov, inovátorov, výskumno-vývojových pracovníkov, členov vedenia firiem, ale aj
iných záujemcov o hľadanie inšpirácie a úplne nových pohľadov na rozvoj inovačného potenciálu
a prostredia vo svojich firmách. Seminár má svoju dynamiku a výnimočnú atmosféru, prináša
simulované príklady generovania nápadov, odbornú a otvorenú diskusiu, nové poznatky a skvelý
inovačný zážitok.

Ciele

1. Vytvoriť znalostné prepojenie účastníkov seminára s aktívnou diskusiou a výmenou skúseností.
2. Motivovať a inšpirovať k inovačným aktivitám vo svojich firmách.
3. Počas seminára dôjsť k výsledkom v podobe inovačných nápadov na vybrané témy.

Lektori
Vladimír Švač
Vladimír Švač
moderátor podujatia a špecialista pre inovačný manažment
Dagmar Cagáňová
Dagmar Cagáňová
docentka v odbore Priemyselné inžinierstvo, prodekanka pre zahraničné projekty na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave STU Bratislava
Program

08:27 – 09:02 registrácia
09:02 – 10:32 definovanie problému a generovanie inovačných nápadov
10:32 – 10:51 prestávka (inovatívna káva a networking)
10:51 – 12:04 prezentácia Laboratórium inovačných nápadov
12:04 – 13:01 obed
13:01 – 13:44 rozvoj ľudí k inováciám, prístupy a skúsenosti
13:44 – 13:59 prestávka (inovatívna káva a oddych)
13:59 – 14:45 generovanie nápadov a diskusia
14:45 – 15:01 záver a finálne občerstvenie

V poplatku sú zahrnuté

Školiace materiály, obed, občerstvenie a nápoje

Registrácia

do 15. marca 2018

Viac informácií

Kristína Jarošová
kristinajarosova@kpmg.sk

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business