Počas webináru sa budeme venovať oceňovaniu startupov, technologických spoločností v nových odvetviach (ako fintech, e-commerce a pod.) a projektov v začiatočnej fáze ich životného cyklu. Okrem toho Vám poskytneme prehľad aktuálnych dát z kapitálových trhov z oblasti oceňovania spoločností.

Dátum školenia
23. jún
2021
Účastnícky poplatok
Zadarmo
Miesto
Online

Jazyk
Slovenský

Obsah:

Prípadové štúdie

 • Ocenenie spoločnosti pôsobiacej v oblasti cryptomien
 • Ocenenie inovatívnej technologickej spoločnosti pôsobiacej v oblasti automotive
 • Ocenenie e-commerce spoločnosti
 • Ocenenie rozostavaného projektu výrobnej spoločnosti

Špecifiká oceňovacej metodiky startupov, technologických spoločností v nových odvetviach (ako fintech, e-commerce a pod.) a projektov v začiatočnej fáze ich životného cyklu:

 • Nové reálie sveta technologických spoločností
 • Špecifiká trhového ocenenia
 • Metóda venture capital
 • Rizikové prémie

Prehľad aktuálnych dát z kapitálových trhov z oblasti oceňovania spoločností

 • Trhové násobky
 • Country premiums
 • AAA risk-free rates

Dôležité informácie:

Prezentácia bude prebiehať online cez MS Teams. Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, prihlásite sa jednoducho pomocou Vášho prehliadača. Zaregistrujte sa cez prihlášku nižšie do 22.6.2021. Pozvánka s linkom na pripojenie bude zasielaná deň pred webinárom. Iba zaregistrovaní účastníci dostanú link na pripojenie sa na webinár. V prípade otázok kontaktujte Sylviu Klobučníkovú na sklobucnikova@kpmg.sk.

Tento webinár bude nahrávaný v rozsahu:

 • video záznam prezentácie a prednášajúcich
 • kompletný audio záznam
Lektori
Karol Balco
Director
Valuations and Financial modeling
Peter Blaha
Peter Blaha
Analyst
Valuations and Financial modeling
Rozvrh:

Od 10,00 do 11,00

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business