Počas webináru sa pozrieme na to, ktoré odvetvia zaznamenali v dôsledku pandémie najvyšší pokles hodnoty. Ako pri oceňovaní vyčísliť rizikovú prirážku ak je spoločnosť závislá od veľkých zákazníkov / dodávateľov, a aké sú najnovšie trendy v oblasti oceňovania a M&A.

Dátum školenia
17. feb
2022
Účastnícky poplatok
Zadarmo
Miesto
Online

Jazyk
Slovenský

Obsah:

  1. Zhrnutie kľúčových výstupov z globálnej štúdie KPMG o vplyve pandémie na pokles hodnoty v súvislosti s impairment testami
  2. Riziková prirážka z dôvodu koncentrácie zákazníkov / dodávateľov
  3. Najnovšie trendy a najzaujímavejšie dealy z oblasti M&A
  4. Update k trhovým dátam pre účely oceňovania

Dôležité informácie:

Prezentácia bude prebiehať online cez MS Teams. Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, prihlásite sa jednoducho pomocou Vášho prehliadača. Zaregistrujte sa cez prihlášku nižšie do 16.02.2022. Pozvánka s linkom na pripojenie bude zasielaná deň pred webinárom. Iba zaregistrovaní účastníci dostanú link na pripojenie sa na webinár. V prípade otázok kontaktujte Kristínu Pobjeckú na kpobjecka@kpmg.sk.

 

Tento webinár bude nahrávaný v rozsahu:

  • video záznam prezentácie a prednášajúcich
  • kompletný audio záznam
Lektori
Karol Balco
Senior Manager
Valuations and Financial modeling
Andrej Zsoldos
Andrej Zsoldos
Senior Manager
Corporate Finance
Adam Čelár
Adam Čelár
Associate
Valuations and Financial modeling
Peter Blaha
Peter Blaha
Associate
Valuations and Financial modeling
Časový rozvrh:

Od 10,00 do 11,00

Ďalšie školenia

Odložené dane sú jedna z najzložitejších oblastí účtovníctva. Richard Farkaš vám na pripravovanom školení ukáže, ako predchádzať chybám pri posudzovaní odložených daní.