Počas webináru sa budeme venovať aktuálnemu vývoju transakčných oceňovacích násobkov, nášmu pohľadu na aktuálnu hodnotu trhovej rizikovej prirážky a komunikáciu s audítorom ohľadom dodatočných podkladov pre testy znehodnotenia aktív.

Dátum školenia
16. mar
2021
Účastnícky poplatok
Zadarmo
Miesto
Online

Jazyk
Slovenský

Obsah: 

 • Krátka prezentácia výsledkov štúdie KPMG ohľadom vývoja transakčných násobkov v kľúčových odvetviach v Európe
  • Historický vývoj v odvetviach
  • Zaujímavé transakcie ČR/SR a špecifiká týkajúce sa násobkov
  • Výhľad vývoja násobkov
 • Trhová riziková prirážka resp. Market risk premium (“MRP“)
  • Čo je MRP a ako ovplyvňuje prípravu ocenení
  • Alternatívy dopočtu MRP
  • Ako sa v praxi pristupuje k MRP u nás a v západnej Európe
  • Odhad implikovaného a historického MRP pre slovenský trh
  • Naše odporúčanie ohľadom MRP
 • Komunikácia s audítorom ohľadom predpokladov v impairment testoch
  • Prehľad predpokladov v impairment testoch a oceneniach audítorom
  • Perspektíva klienta: Revidovaný štandard ISA 540 a jeho dopad na požiadavky audítora
  • Perspektíva audítora: Zmena charakteru auditovania predpokladov najmä vo vzťahu k impairment testom
  • Dopad výsledku zmien v predpokladoch na správu audítora

Dôležité informácie:

Prezentácia bude prebiehať online cez MS Teams. Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, prihlásite sa jednoducho pomocou Vášho prehliadača. Zaregistrujte sa cez prihlášku nižšie do 15.3.2021. Pozvánka s linkom na pripojenie bude zasielaná deň pred webinárom. Iba zaregistrovaní účastníci dostanú link na pripojenie sa na webinár. V prípade otázok kontaktujte Sylviu Klobučníkovú na sklobucnikova@kpmg.sk.

 

Tento webinár bude nahrávaný v rozsahu:

 • video záznam prezentácie a prednášajúcich
 • kompletný audio záznam
Lektori
Karol Balco
Director
Valuations and Financial modeling
Štefan Karšay
Štefan Karšay
Senior manažér
Audit
Lukáš Bojkovský
Lukáš Bojkovský
Manažér
Transakčné poradentvo
Michal Maxim
Michal Maxim
Senior manažér
Audit
Rozvrh:

od 9,30 do 10,30

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business